Διαχειρίζομαι την επιχείρησή μου

Η Τράπεζα Πειραιώς σας προσφέρει υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης της επιχείρησής σας σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Για να έχετε πάντα τον βέλτιστο έλεγχο των ταμειακών ροών σας σε όλα τα στάδια του επενδυτικού σας πλάνου, από το πρώτο βήμα έως και την ολοκλήρωσή του, σας προσφέρουμε:

 • Ευέλικτο λογαριασμό όψεως για την υλοποίηση της επένδυσης με κατάθεση σε αυτόν της επιχορήγησης, της ιδίας συμμετοχής και του Τραπεζικού δανεισμού
 • Δωρεάν έκδοση μπλοκ επιταγών
 • Έκδοση Τραπεζικών επιταγών με έκπτωση 50% για την πληρωμή όλων των επιλέξιμων δαπανών*
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής για επιχειρήσεις & επαγγελματίες (winbank)
 • Δυνατότητα διενέργειας της μισθοδοσίας των υπαλλήλων σας
 • Εισερχόμενα εμβάσματα με έκπτωση 50%*
 • Εξερχόμενα εμβάσματα σε € εντός ΕΟΧ που πραγματοποιούνται μέσω της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής , winbank web banking & mobile banking, με έκπτωση 50%*
 • Παροχή τερματικού αποδοχής καρτών EFT/POS τελευταίας τεχνολογίας
 • Εξατομικευμένη τιμολόγηση αποδοχής καρτών
 • Δυνατότητα άτοκων δόσεων και προεξόφλησης αυτών
 • Αποδοχή καρτών της ChinaUnionPay
 • Έως και μηδενική προμήθεια για εκτός ευρώ κάρτες (DCC)
 • Παροχή υπηρεσιών e-POS με:
  • Δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας Multi-currency (συναλλαγές σε ξένο νόμισμα), για τις επιχειρήσεις που απευθύνονται μέσω Web, σε πελάτες από χώρες εκτός ευρωζώνης
  • Δυνατότητα αποδοχής συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού (digitalwallet) MasterPass
  • Δυνατότητα ένταξης της επιχείρησης, με δική της εξατομικευμένη σελίδα πληρωμής στο portal www.easypay.gr τον πλέον δημοφιλή δικτυακό τόπο για πληρωμές στην Ελλάδα
 • Δυνατότητα έκδοσης χρεωστικών και πιστωτικών καρτών

Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 360° είναι διαθέσιμο σε Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τζίρο έως 2,5 εκ € που πρόκειται να ενταχθούν σε δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

*Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 360° ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία ένταξης του πελάτη σε αυτό.

“Τα προσφερόμενα από την Τράπεζα προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται υπό τους περιορισμούς που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως κατά τη διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων ελέγχων κίνησης κεφαλαίων (capital controls)”