Διαχειρίζομαι την επιχείρησή μου

Η Τράπεζα Πειραιώς σας προσφέρει υπηρεσίες καθημερινής οικονομικής διαχείρισης της επιχείρησής σας.

Για να έχετε πάντα τον βέλτιστο έλεγχο των ταμειακών ροών σας, συγκεντρώνοντας τις εισροές και εκροές σε ένα λογαριασμό και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ρευστών διαθεσίμων σας, σας προσφέρουμε:


 • Τον Λογαριασμό Όψεως Εταιρειών (για νομικά πρόσωπα) ή τον Εμπορικό Λογαριασμό (για ατομικές επιχειρήσεις & ελεύθερους επιχειρηματίες)
 • Δωρεάν το πρώτο καρνέ επιταγών (10φ)
 • Δωρεάν επεξεργασία επιταγών
 • Δωρεάν ακύρωση ιδιωτικών επιταγών
 • Δωρεάν έκδοση Τραπεζικών Επιταγών σε διαταγή του ιδίου ή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου εντός Ελλάδας
 • Δωρεάν έκδοση εταιρικής χρεωστικής κάρτας Business Debit (Ισχύει μόνο για τις νέες εκδόσεις)
 • Δωρεάν συνδρομή για τον 1ο χρόνο στις Εταιρικές Πιστωτικές Κάρτες

 • Δωρεάν διενέργεια μισθοδοσίας για το 1ο χρόνο και προνόμια για το προσωπικό της επιχείρησης

 • Υπηρεσίες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών μέσω καρτών (epay POS, epay eCommerce) σε συνεργασία με τη EURONET MERCHANT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει του νόμου 4537/2018 (epay).

  Η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με την epay για την μέσω του δικτύου της διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών της epay, αναφορικά με την αποδοχή και εκκαθάριση πληρωμών μέσω καρτών, που διενεργούνται σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα και σας προσφέρει:

  • Δωρεάν ένα ενσύρματο τερματικό για το 1ο έτος* με στόχο τζίρου τα €12,000,για νέες αιτήσεις απόκτησης τερματικού.
  • Εξατομικευμένη Τιμολόγηση αποδοχής καρτών
  • Υποστήριξη υπηρεσίας DCC (Dynamic Currency Conversion), με μειωμένη προμήθεια
  • Yπηρεσίες epay eCommerce

*Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν πραγματοποιήσει ετήσιο τζίρο μεγαλύτερο ή ίσο με €12.000, τότε από το επόμενο έτος θα εφαρμοστεί μηνιαίο κόστος διαχείρισης ύψους 9€ συν ΦΠΑ.
Το νέο Πειραιώς Culture & Creativity 360° είναι διαθέσιμο σε Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Τέχνης και Πολιτισμού και έχει ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία ένταξης τους σε αυτό.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του Πειραιώς Culture & Creativity 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας.