Αναπτύσσω την επιχείρηση μου

Εντοπίζουμε τις ευκαιρίες που ταιριάζουν στα σχέδια ανάπτυξης και εξέλιξης της επιχείρησής σας και σας δίνουμε πρόσβαση σε πηγές ρευστότητας για τη χρηματοδότησή τους.


  • Ευνοϊκοί όροι
    • Ανταγωνιστική τιμολόγηση
    • Έκπτωση 50% στη δαπάνη εξέτασης αιτήματος χρηματοδότησης, για τις αιτήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 31/12/23

  • Για τους 100 πρώτους πελάτες (πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες) που θα αιτηθούν χρηματοδότηση στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων (ή στα πλαίσια δράσεων) του ΕΣΠΑ θα καλύπτεται το κόστος υποβολής επενδυτικού φακέλου έως €500
  • «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Στήριξης» για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)

  • Υποστήριξη από εξειδικευμένο σύμβουλο της Τράπεζας
Το Πειραιώς Culture & Creativity 360° είναι διαθέσιμο σε Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Τέχνης και Πολιτισμού και ισχύει από την ημερομηνία ένταξης του πελάτη στο πακέτο και για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ο πελάτης σε αυτό.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του Πειραιώς Culture & Creativity 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας.