Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων “COSME COVID-19”

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης της υγιούς επιχειρηματικότητας και της ουσιαστικής στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών που επηρεάζονται από τις τρέχουσες συνθήκες, προσφέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με ευνοϊκούς όρους στο πλαίσιο του προγράμματος COSME COVID 19.

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ενεργά στο νέο υποπρόγραμμα «COSME COVID -19» και διαθέτει νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, κεφαλαίου κίνησης που στόχο έχουν να στηρίξουν όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τα νέα δανειακά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης, παρέχονται με:

  • Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της εγγύησης (80%) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων
  • τη μορφή κεφαλαίου κίνησης.
  • διάρκεια αποπληρωμής έως 10 έτη
  • ανώτερο ποσό χρηματοδότης τα €150.000
  • αποπληρωμή με τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή με τη μορφή Ανακυκλούμενου Ορίου

Η παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.


COSME Covid Ανοιχτό POS

Aποτελεί την ιδανική λύση για κάλυψη επαναλαμβανόμενων αναγκών ρευστότητας μίας επιχείρησης έναντι των μελλοντικών της απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω των τερματικών POS της Τράπεζας Πειραιώς, παρέχοντάς της ρευστότητα όλο το 24ωρο* από όλα τα κανάλια της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής τραπεζικής και των ATMs.

Μάθε περισσότεραCOSME Covid Ανοιχτό

Σχεδιασμένο για την κάλυψη των επαναλαμβανόμενων αναγκών ρευστότητας. Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του ανακυκλούμενου ορίου, βάση των αναγκών της επιχείρησής, όλο το 24ωρο* από όλα τα κανάλια της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής τραπεζικής και των ATMs.

Μάθε περισσότεραCOSME Covid Κεφάλαιο Κίνησης Τοκοχρεωλυτικό

Ιδανικό για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών ρευστότητας μιας επιχείρησης με δυνατότητα αποπληρωμής σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Μάθε περισσότερα*Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια χρηματοδότησης (ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ, διαθέσιμο κεφάλαιο κ.ο.κ.)