Λογαριασμός Όψεως "FX CONVERT"

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές Επιχειρήσεις
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
0
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
κλιμακωτό

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • καρνέ επιταγών
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές Επιχειρήσεις
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
0
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
κλιμακωτό

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • καρνέ επιταγών

Απόδοση

Ο λογαριασμός όψεως "FX CONVERT" έχει:
 • βασικό επιτόκιο, ανεξαρτήτως υπολοίπου
 • ή

 • αυξημένο κλιμακωτό επιτόκιο, εφόσον ικανοποιείται συγκεκριμένη συνθήκη

Ειδικότερα, για κάθε ημερολογιακό εξάμηνο κατά το οποίο πραγματοποιούνται στον λογαριασμό συναλλαγές που εμπεριέχουν μετατροπή συναλλάγματος συνολικού ύψους άνω των €15.000, ο λογαριασμός κατά το επόμενο ημερολογιακό εξάμηνο θα λαμβάνει το αυξημένο επιτόκιο.

Οι συναλλαγές μετατροπής συναλλάγματος που λαμβάνονται υπόψη, συνδυαστικά ή μεμονωμένα, για την παροχή του αυξημένου επιτοκίου είναι οι ακόλουθες:
  • Πίστωση εισερχόμενου εμβάσματος σε Ξένο Νόμισμα στο λογαριασμό με απευθείας μετατροπή σε Ευρώ (π.χ. εισερχόμενο έμβασμα σε Δολάρια ΗΠΑ) ή / και

  • Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραμματίων στο λογαριασμό με απευθείας μετατροπή σε Ευρώ ή / και

  • Μεταφορά από λογαριασμό Ξένου Νομίσματος στο λογαριασμό με απευθείας μετατροπή σε Ευρώ

Πατήστε εδώ για τα επιτόκια.

Οι τόκοι αποδίδονται κάθε 6 μήνες, στις 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Τα επιτόκια καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15%.

Πλεονεκτήματα

Κίνητρο για την κατάθεση των εισπράξεών σας σε συνάλλαγμα

Ο λογαριασμός όψεως "FX CONVERT" σας επιβραβεύει με αυξημένο επιτόκιο εφόσον επιλέξετε να τον χρησιμοποιείτε για τις εισπράξεις της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας σε συνάλλαγμα.


Γρήγορη διαδικασία ανοίγματος

Για να ανοίξετε τον λογαριασμό όψεως "FX CONVERT" δεν χρειάζεται ειδική εγκριτική διαδικασία.


Κάλυψη καθημερινών αναγκών (πληρωμές & εισπράξεις)

Ο λογαριασμός όψεως "FX CONVERT" σας διευκολύνει να καλύπτετε τις καθημερινές και έκτακτες τραπεζικές ανάγκες σας. Αυτοματοποιεί μέσω παγίων εντολών τις συναλλαγές που κάνετε συστηματικά και σας προσφέρει πολλές επιλογές για να διαχειρίζεστε πιο αποτελεσματικά το συναλλακτικό σας κύκλο. Δεν έχει κανέναν περιορισμό ως προς τις τραπεζικές εργασίες που μπορείτε να εκτελείτε μέσω αυτού.

Συναλλαγές

Είσπραξη απαιτήσεων

Γρήγορη διαδικασία:

 • Στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Online μέσω winbank web banking και www.easypay.gr
 • Τηλεφωνικά μέσω winbank phone banking


Καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών

Με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί:

 • Στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Σε ΑΤΜ – με τη χρεωστική κάρτα σας Visa Debit
 • Σε μηχανήματα easypay (μόνο καταθέσεις) – με τον αριθμό λογαριασμού σας


Εμβάσματα

Δυνατότητα διενέργειας εμβασμάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό


Έκδοση και εξόφληση επιταγών

Δυνατότητα έκδοσης καρνέ επιταγών


Μεταφορά χρημάτων

Εφάπαξ ή μέσω πάγιας εντολής στο λογαριασμό σας ή σε λογαριασμό τρίτου


Εξόφληση λογαριασμών

Εφάπαξ ή αυτόματα μέσω πάγιας εντολής:

 • ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λπ.)
 • Κινητής τηλεφωνίας
 • Συνδρομητικής τηλεόρασης κ.ά.


Εξόφληση πιστωτικών καρτών της Τράπεζας Πειραιώς

Αυτόματα μέσω πάγιας εντολής, χωρίς χρέωση.