ΔΕΙΤΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ για ΙΔΙΩΤΕΣ

Πρόγραμμα
«Παράγω Ενέργεια»

Σήμερα μπορείτε να παράγετε τη δική σας ηλεκτρική ενέργεια στην επιχείρηση σας, εγκαθιστώντας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα για συμψηφισμό ενέργειας (net metering). Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγετε συμψηφίζεται με την κατανάλωση της επιχείρησης σας και έτσι μειώνετε στο ελάχιστο τον λογαριασμό του ρεύματος, ανεξάρτητα από την εταιρεία – πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που έχετε επιλέξει.

Παράλληλα συμβάλλετε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος!

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να το πετύχετε, προσφέροντας ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα για τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για συμψηφισμό ενέργειας (net metering).

Πρόγραμμα
«Παράγω Ενέργεια»

Σήμερα μπορείτε να παράγετε τη δική σας ηλεκτρική ενέργεια στην επιχείρηση σας, εγκαθιστώντας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα για συμψηφισμό ενέργειας (net metering). Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγετε συμψηφίζεται με την κατανάλωση της επιχείρησης σας και έτσι μειώνετε στο ελάχιστο τον λογαριασμό του ρεύματος, ανεξάρτητα από την εταιρεία – πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που έχετε επιλέξει.

Παράλληλα συμβάλλετε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος!

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να το πετύχετε, προσφέροντας ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα για τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για συμψηφισμό ενέργειας (net metering).


   
Δάνεια για τη χρηματοδότηση Φωτοβολταϊκού συστήματος για συμψηφισμό ενέργειας
   
Ασφαλιστικά προγράμματα για τις φάσεις Εγκατάστασης / Συναρμολόγησης και Λειτουργίας Φωτοβολταϊκών συστημάτων


Οδηγός Net Metering

Εφαρμόζοντας τις Πράσινες Λύσεις μας
  • Πληροφορηθείτε για τα βήματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος για συμψηφισμό ενέργειας στην επιχείρηση σας.