Πειραιώς b2b Card
Εταιρική Πιστωτική κάρτα κλειστού κυκλώματος

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
50
ετησίως, ανά εταιρικό πελάτη
150€
εφάπαξ, ανά επιχείρηση
ΕΞΟΦΛΗΣΗ
 • Ελάχιστη μηνιαία καταβολή: 10%
 • Δυνατότητα εξόφλησης πριν τη λήξη του λογαριασμού με ισόποση αποδέσμευση του πιστωτικού ορίου
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
9,75%
αγορών
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Για τον Προμηθευτή:

 • Εξασφάλιση είσπραξης απαιτήσεων
 • Αύξηση της πιστότητας των πελατών

Για την εταιρία - κάτοχο της κάρτας:

 • Ρευστότητα
 • ευελιξία στην αποπληρωμή
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
50
ετησίως, ανά εταιρικό πελάτη
150€
εφάπαξ, ανά επιχείρηση
ΕΞΟΦΛΗΣΗ
 • Ελάχιστη μηνιαία καταβολή: 10%
 • Δυνατότητα εξόφλησης πριν τη λήξη του λογαριασμού με ισόποση αποδέσμευση του πιστωτικού ορίου
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
9,75%
αγορών
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Για τον Προμηθευτή:

 • Εξασφάλιση είσπραξης απαιτήσεων
 • Αύξηση της πιστότητας των πελατών

Για την εταιρία - κάτοχο της κάρτας:

 • Ρευστότητα
 • ευελιξία στην αποπληρωμή