Πειραιώς b2b Card
Εταιρική Πιστωτική κάρτα κλειστού κυκλώματος

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
50
ετησίως, ανά εταιρικό πελάτη
150€
εφάπαξ, ανά επιχείρηση
ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Το υπόλοιπο κάθε μηνιαίου λογαριασμού εξοφλείτε αυτόματα από λογαριασμό όψεως της εταιρείας:

  • Είτε με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 10% επί του υπολοίπου
  • Είτε με ολική εξόφληση
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
9,75%
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Χρήση αποκλειστικά στην επιχείρηση μέσω των τερματικών POS της Τράπεζας Πειραιώς
  • Ευέλικτος τρόπος αποπληρωμής
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
50
ετησίως, ανά εταιρικό πελάτη
150€
εφάπαξ, ανά επιχείρηση
ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Το υπόλοιπο κάθε μηνιαίου λογαριασμού εξοφλείτε αυτόματα από λογαριασμό όψεως της εταιρείας:

  • Είτε με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 10% επί του υπολοίπου
  • Είτε με ολική εξόφληση
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
9,75%
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Χρήση αποκλειστικά στην επιχείρηση μέσω των τερματικών POS της Τράπεζας Πειραιώς
  • Ευέλικτος τρόπος αποπληρωμής