«Επιχειρώντας» με ασφάλεια…

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αναπόσπαστο συστατικό του ελληνικού παραγωγικού συστήματος. Αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας και είναι σημαντικό να λειτουργούν απρόσκοπτα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς εμπόδια.

Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία όπου η δραστηριότητά τους πραγματοποιείται σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, είναι απολύτως επιβεβλημένο για κάθε επιχείρηση, σε όποια κατηγορία και αν ανήκει να θωρακιστεί από κάθε πιθανό κίνδυνο ή απρόβλεπτα γεγονότα που μπορούν να διαταράξουν την οικονομική της επιβίωση.

Τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν ως επίκεντρο είτε τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, είτε τις συνέπειες που θα προκύψουν από λάθη κατά την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της, είτε τη σοβαρή διαταραχή της υγείας σημαντικών προσώπων που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας της. Ειδικότερα:

  • Κάθε επένδυση σε υλικοτεχνική υποδομή ή/και σε εμπορεύματα οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένη σε ξαφνικούς εξωτερικούς κινδύνους όπως η πυρκαγιά, ο σεισμός, η κλοπή κλπ.
  • Αντίστοιχα ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης, λάθη ή παραλείψεις των εργαζομένων ή της διοίκησης της επιχείρησης μπορούν να «γεννήσουν» το δικαίωμα - σε τρίτα πρόσωπα – απαίτησης αποζημίωσης για τη ζημιά που θα υποστούν.
  • Τέλος, είναι φυσικό πως μπορεί, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις με ολιγάριθμο προσωπικό, μια σοβαρή μεταβολή της υγείας ενός εκ των μετόχων ή ενός σημαντικού προσώπου πού έχει θέση ευθύνης σε αυτήν, να διαταράξει σημαντικά την οικονομική ισορροπία της επιχείρησης

Στους τρεις παραπάνω πιθανούς κινδύνους εντάσσονται και γεγονότα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ανυπολόγιστη και μη αναστρέψιμη οικονομική ζημιά στην επιχείρηση ή, ακόμα και αν η ζημιά είναι αντιμετωπίσιμη, να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή και μείωση της κερδοφορίας, καθυστερώντας κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρηματίες είναι έτοιμοι να προστατέψουν την επιχείρησή τους. Παρουσιάζουν διαρκώς αυξανόμενη ασφαλιστική συνείδηση και είναι έτοιμοι να καλύψουν όλες τις ανάγκες μέσω της ασφάλισης, έτσι ώστε οι ίδιοι να ασχοληθούν με την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η επιχείρησή σας, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, είναι για εσάς μια επένδυση ζωής που σίγουρα αξίζει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και ασφάλεια. Για το λόγο αυτό είμαστε δίπλα σας, και σε συνεργασία με τους δύο κορυφαίους ασφαλιστικούς οργανισμούς την ERGO Ασφαλιστική και την ΝΝ Hellas μπορούμε να σας προτείνουμε μοναδικές και αξιόπιστες ασφαλιστικές λύσεις για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησή σας σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση του οικογενειακού σας εισοδήματος.