Πράσινες Χρηματοδοτήσεις

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο για την χρηματοδότηση εργασιών και εξοπλισμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας, σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Συνδυάζει λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5εκ τζίρο) που επιθυμούν να επενδύσουν στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας (net metering)
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες, τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το BEMX,

  Euribor

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο για την χρηματοδότηση εργασιών και εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης ή/και στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για συμψηφισμό ενέργειας (net metering).
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ. τζίρο)
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες, τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το BEMX,

  Euribor  ή 

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη