Πειραιώς Επιχειρείν Ανοιχτό έναντι επιταγών (ή/και τιμολογίων)

Κεφάλαιο Κίνησης για την προεξόφληση επιταγών & τιμολογίων της πελατείας σας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Κεφάλαιο Κίνησης για την προεξόφληση επιταγών & τιμολογίων της πελατείας σας.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Κεφαλαίου: με την πληρωμή των επιταγών ή των τιμολογίων
 • Τόκων: ανά τρίμηνο μόνο για το κεφάλαιο που έχετε χρησιμοποιήσει
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEX ή ΠΕΧ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δυνατότητα παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Winbank χωρίς συνδρομή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Κεφάλαιο Κίνησης για την προεξόφληση επιταγών & τιμολογίων της πελατείας σας.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Κεφαλαίου: με την πληρωμή των επιταγών ή των τιμολογίων
 • Τόκων: ανά τρίμηνο μόνο για το κεφάλαιο που έχετε χρησιμοποιήσει
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEX ή ΠΕΧ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δυνατότητα παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Winbank χωρίς συνδρομή

Σε ποιες επιχειρήσεις χορηγείται Πειραιώς Επιχειρείν Έναντι Επιταγών (ή/και Τιμολογίων)

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ανοικτό κεφάλαιο κίνησης έναντι επιταγών και τιμολογίων χορηγείται μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να καλύπτουν τις έκτακτες, εποχικές ή τακτικές ανάγκες ρευστότητάς τους.

Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης

Ύψος

Από €15.000, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών και το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης. Το ύψος του κεφαλαίου κίνησης ανανεώνεται κάθε 12 μήνες.Διάρκεια

Αόριστη.Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο, με βάση:

 • Το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) της Τράπεζας Πειραιώς – ή
 • Το Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΠΕΧ)

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (ή 0,12% για περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται).Αποπληρωμή

 • Πληρωμή κεφαλαίου, με την πληρωμή των επιταγών ή των τιμολογίων
 • Πληρωμή τόκων ανά 3μηνο, μόνο για το κεφάλαιο που έχετε χρησιμοποιήσει

Τι πρόσθετες παροχές προσφέρει το Πειραιώς Επιχειρείν Έναντι Επιταγών (ή/και Τιμολογίων)

Χρεωστική κάρτα Cash for Business

Εταιρική ή προσωπική κάρτα με δωρεάν συνδρομή τον πρώτο χρόνο για συναλλαγές:

 • Από ΑΤΜ
 • Σε μηχανήματα easypay
 • Σε επιχειρήσεις με το σήμα VISA / VISA Electron


Προνομιακή τιμολόγηση

 • Προνομιακή τιμολόγηση στη μισθοδοσία
 • Δωρεάν συνδρομή winbank