Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι τομείς:

 • Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως ισχύει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
       Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις
       Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς
 • Επεξεργασία και εμπορία καπνού και αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
 • Παραγωγή και εμπορία υλικών πολέμου (π.χ. πυρομαχικά, στρατιωτικός εξοπλισμός)
 • Καζίνο
 • Επιχειρήσεις που ασκούν παράνομες οικονομικές δραστηριότητες
 • Στον κλάδο των τεχνολογιών: εξαιρούνται οι δραστηριότητες που ενισχύουν τους τομείς:
       τζόγο, online casino, πορνογραφία,
       τυχερά παιχνίδια και σχετικό εξοπλισμό
       επιχειρήσεις που έχουν σκοπό να επιτρέψουν την παράνομη:
       α) πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών δεδομένων ή
       β) μεταφόρτωση ηλεκτρονικών δεδομένων.
 • Στους τομείς των επιστημών της ζωής: επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την έρευνα, σχετικά με:
       την ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή
       Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς («ΓΤΟ»).