Δάνεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πλαίσιο έκδοσης καλυμμένου ομολόγου

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Μidcaps), που απασχολούν έως 3.000 άτομα προσωπικό με επενδυτικά δάνεια ή και κεφάλαιο κίνησης με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με την υποστήριξη του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους
 • Πρωτογενή Τομέα
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμό
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Απαλλαγή εισφοράς Ν.128/75
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους
 • Πρωτογενή Τομέα
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμό
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Απαλλαγή εισφοράς Ν.128/75

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Μέσω αυτής της συνεργασίας, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης ή και μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό δάνειο. Το μέγιστο ύψος του δανείου ανέρχεται σε 12,5 € εκατ. και αφορά ενδεικτικά τις ακόλουθες δαπάνες:


 • Κτηριακές εργασίες (αγορά, ανακαίνιση και επέκταση πάγιων περιουσιακών στοιχείων)
 • Αγορά εξοπλισμού
 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Αγορά εμπορευμάτων και α’ υλών
 • Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, μισθοδοσίες, λογαριασμοί ΔΕΚΟ)

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Επιτόκιο

Το τελικό επιτόκιο θα είναι μειωμένο σε σχέση με το επιτόκιο που θα είχε η επιχείρηση αν χρηματοδοτούνταν με κεφάλαια της Τράπεζας.Αποπληρωμή

 • Τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσειςΔικαιούχοι της Δράσης


 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
 • Επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Midcaps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 άτομα προσωπικό, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών και συνόλου ενεργητικού
 • Επιχειρήσεις που έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας

Βασικοί Τομείς Εργασιών που Εξαιρούνται:

 • Δραστηριότητες Real Estate.
 • Παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση καπνών.
 • Παραγωγή όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού υλικού ή/ και υποδομής καθώς και εφοδιασμός ή υποδομή που περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις ελευθερίες (π.χ. φυλακές, σωφρονιστικά ιδρύματα κτλ).
 • Τυχερά παιγνίδια ή σχετικός εξοπλισμός με αυτά.
 • Δραστηριότητες που αφορούν χρήση ζωντανών όντων για πειραματικούς ή επιστημονικούς σκοπούς.
 • Τομείς που θεωρούνται ηθικά και δεοντολογικά επίμαχοι, όπως ανθρώπινη κλωνοποίηση.
 • Δραστηριότητες που αφορούν σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές.