Δάνεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (Eurοpean Guarantee Fund – EGF)

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους:
  
 • Πρωτογενή Τομέα
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμό
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το ΒΕΧ

ή

το Euribor
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το τελικό επιτόκιο θα είναι μειωμένο σε σχέση με το επιτόκιο που θα είχε η επιχείρηση αν χρηματοδοτούνταν εκτός αυτού του προγράμματος συνεργασίας
 • Πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (όπου προβλέπεται).
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους:
  
 • Πρωτογενή Τομέα
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμό
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το ΒΕΧ

ή

το Euribor
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το τελικό επιτόκιο θα είναι μειωμένο σε σχέση με το επιτόκιο που θα είχε η επιχείρηση αν χρηματοδοτούνταν εκτός αυτού του προγράμματος συνεργασίας
 • Πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (όπου προβλέπεται).

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που απασχολούν έως 250 εργαζομένους υπολογισμένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) και έχουν Κύκλο Εργασιών έως €50 εκατ ή σύνολο ισολογισμού έως €43 εκατ
 • Επιχειρήσεις των οποίων δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τον πίνακα Επιλέξιμων nace codes.
 • Επιχειρήσεις που έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Επιχειρήσεις που δεν τους έχουν υποβληθεί κυρώσεις (sanctioned persons)
 • Αφορά σε συμβάσεις δανείων που έχουν υπογραφεί από την 31/12/2021 και έως και την 30/12/2023

Για να ανατρέξετε στους επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας πατήστε εδώ

Για να ανατρέξετε στα περαιτέρω Κριτήρια Επιλεξιμότητας πατήστε εδώ

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός

Σκοπός της χρηματοδότησης είναι η στήριξη των επενδυτικών σχεδίων και η παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις, με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.


Κεφάλαιο Κίνησης για τη χρηματοδότηση δαπανών όπως:

 • Αγορά εμπορευμάτων
 • Αγορά Α’ υλών

Μεσομακροπρόθεσμο Επενδυτικό Δάνειο για δαπάνες που αφορούν ενδεικτικά:

 • Αγορά εξοπλισμού
 • Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης
 • Κτηριακές εργασίες (ανέγερση, ανακαίνιση και επέκταση πάγιων περιουσιακών στοιχείων)

Η εν λόγω χρηματοδότηση δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση ή αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων της επιχείρησης.


Ποσό και Διάρκεια Χορήγησης:

Το ύψος του δανείου μπορεί να είναι έως 12,5€ εκατ. υπό προϋποθέσεις, η διάρκεια καθώς και η περίοδος χάριτος εξατομικεύεται σε κάθε περίπτωση.


Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΧ ή το Euribor, πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (όπου προβλέπεται).

Το τελικό επιτόκιο θα είναι μειωμένο σε σχέση με το επιτόκιο που θα είχε η επιχείρηση αν χρηματοδοτούνταν εκτός αυτού του προγράμματος συνεργασίας.


Αποπληρωμή

Τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.


Εκταμιεύσεις

Δυνατότητα Εφάπαξ ή Σταδιακών εκταμιεύσεων


logos

« Η χρηματοδότηση επωφελείται στήριξης από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (“EGF”), που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Κρατών Mελών που συνεισφέρουν στο EGF.»