Πράσινες χρηματοδοτήσεις

Στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω του Green Banking, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησης σας με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους.