Ολοκληρωμένες λύσεις 360ο

Πρωτοποριακά πακέτα προϊόντων και υπηρεσιών, για την ολιστική κάλυψη των αναγκών κάθε επιχείρησης, «Πειραιώς Tourism 360o», «Πειραιώς Επιχειρείν 360o» και «Πειραιώς Pharmacy 360o».