Επαγγελματικά Δάνεια

Χρηματοδοτικά εργαλεία COSME

H Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο -COSME- και χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση ΜμΕ με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.

My Bank logotype

Χρηματοδότηση μέσω αναπτυξιακών φορέων

Αναπτυξιακά Προγράμματα σε συνεργασία με αναπτυξιακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

Ολοκληρωμένες λύσεις 360ο

Πρωτοποριακά πακέτα προϊόντων και υπηρεσιών, για την ολιστική κάλυψη των αναγκών κάθε επιχείρησης, «Πειραιώς Tourism 360o», «Πειραιώς Επιχειρείν 360o» και «Πειραιώς Pharmacy 360o».

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης

Βρείτε το Κεφάλαιο Κίνησης που σας ταιριάζει για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής σας σε ρευστότητα.

Πράσινες χρηματοδοτήσεις

Στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω του Green Banking, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησης σας με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους.