Δάνεια - Επενδύσεις - Αναπτυξιακοί Φορείς

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Χρηματοδότηση μικρο- μεσαίων επιχειρήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης ή και Επενδυτικά Δάνεια μέσω της Δράσης «ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (Ενδιάμεσο)».
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:

  • Μεταποίηση
  • Εμπόριο
  • Υπηρεσίες
  • Τουρισμός
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό
  έως 4,45%
  για όλη τη διάρκεια του δανείου

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 έτη (για επενδυτικά δάνεια)
  • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Κεφάλαιο Κίνησης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) για τη χρηματοδότηση εξαγωγών.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Κεφαλαίου: Με την εξόφληση των τιμολογημένων πωλήσεων στο εξωτερικό
  • Τόκων: ανά τρίμηνο μόνο για το κεφάλαιο που έχετε χρησιμοποιήσει
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό 3,35% σημερινή αξία

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Δωρεάν Πάγιες ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο Innovfin και χορηγεί δάνεια με προνομιακούς όρους (εγγύηση του Ταμείου για το 50% του δανείου) σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Small Midcaps) που απασχολούν έως και 499 άτομα προσωπικό.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  ΜΜΕ ή Small Midcaps που εστιάζουν στην έρευνα και στην καινοτομία
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • 3μηνιαίες
  • 6μηνιαίες
  • Ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  βάσει
  EURIBOR
  + περιθώριο
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Δυνατότητα παροχής Περιόδου Χάριτος έως 24 μήνες
  • Πρόωρη ολική ή μερική εξόφληση χωρίς ποινή