Αναγνωρίζοντας τις Μικρές Επιχειρήσεις και τους Ελεύθερους Επαγγελματίες ως τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας, η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε το “Business Banking Plus”.