Πρόγραμμα Ασφάλισης - My Business (Κατάστημα/ Γραφείο/ Ιατρείο)

Ασφάλιση επιχείρησης My Business (κατάστημα / γραφείο/ ιατρείο) για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από την ασφαλιστική εταιρεία ERGO για τους πελάτες του Ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings. Καλύπτει την οικοδομή ή και το περιεχόμενο της επιχείρησής σας.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Ασφάλιση πυρός για την οικοδομή ή και το περιεχόμενο της επιχείρησής σας
 • Πρόσθετες καλύψεις για ολοκληρωμένη προστασία της περιουσίας σας, ανάλογα με το πακέτο που επιλέγετε
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Συχνότητα πληρωμής εξάμηνη ή ετήσια
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις βάσει έτους κατασκευής
 • Επιλογή προαιρετικών καλύψεων
 • Επιλογή προγράμματος είτε με απαλλαγή είτε χωρίς (εκτός κάλυψης σεισμού και εργοδοτικής ευθύνης)
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Ασφάλιση πυρός για την οικοδομή ή και το περιεχόμενο της επιχείρησής σας
 • Πρόσθετες καλύψεις για ολοκληρωμένη προστασία της περιουσίας σας, ανάλογα με το πακέτο που επιλέγετε
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Συχνότητα πληρωμής εξάμηνη ή ετήσια
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις βάσει έτους κατασκευής
 • Επιλογή προαιρετικών καλύψεων
 • Επιλογή προγράμματος είτε με απαλλαγή είτε χωρίς (εκτός κάλυψης σεισμού και εργοδοτικής ευθύνης)

Πλεονεκτήματα

Ασφάλιση στα μέτρα σας

Η ασφάλιση My Business απευθύνεται σε φυσικά (ατομικές επιχειρήσεις) και νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές. Προσφέρεται σε 3 ασφαλιστικά πακέτα Advanced Plus, Total Plus & Superior Plus, με βασικές και προαιρετικές καλύψεις. Εσείς επιλέγετε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό σας.

 • Ασφάλιση σε αξία καινούριου για κτίριο (ηλικίας έως 50 ετών) και για εξοπλισμό (ηλικίας έως 5 ετών)
 • Προαιρετική κάλυψη κλοπής σε όλα τα πακέτα ασφάλισης
 • Δυνατότητα κάλυψης με ή χωρίς απαλλαγές σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης (εκτός της κάλυψης σεισμού και της κάλυψης εργοδοτικής ευθύνης)
 • Προστασία υπασφάλισης
 • Σε περίπτωση μη λειτουργίας της επιχείρησης, παροχή οικονομικής ενίσχυσης ως απώλεια κερδών
 • Κάλυψη σεισμού με βάσει την περιοχή για καλύτερη τιμολόγηση

Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις

Η ασφάλιση My Business προσφέρεται σε πολύ προσιτό κόστος με ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Επιπλέον, και στα 3 ασφαλιστικά πακέτα Advanced Plus, Total Plus & Superior Plus μπορείτε να εξασφαλίσετε έκπτωση με βάση το έτος κατασκευής.Πίνακας εκπτώσεων

Έτος κατασκευής Έκπτωση
Κατασκευές 1995-2004
 
-5%
Κατασκευές 2005-2014
 
-10%
Κατασκευές 2015 και μετά
 
-15%Άτοκες δόσεις

Χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς μπορείτε να καταβάλλετε τα ασφάλιστρά σας μέχρι και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.Άμεση έκδοση του συμβολαίου

Η προσφορά, έκδοση και πληρωμή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ολοκληρώνεται αμέσως και παραδίδεται σε εσάς στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που σας εξυπηρετεί.Καλύψεις

Βασικές καλύψεις

Η ασφάλιση My Business προσφέρεται σε 3 πακέτα: Advanced Plus, Total Plus & Superior Plus. Οι βασικές και προαιρετικές καλύψεις κάθε πακέτου διαμορφώνονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου σας. Ενδεικτικά:


Βασικές καλύψεις Advanced Plus Total Plus Superior Plus
Πυρκαγιά
    
    
    
Κεραυνός
    
    
    
Καπνός
    
                            
    
             
    
Έκρηξη

Περιλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές του εκρηγνυόμενου αντικειμένου

    
    
    
Πυρκαγιά από δάσος
    
    
    
Πτώση αεροσκάφους
    
    
    
Πρόσκρουση οχήματος
    
    
    
Τρομοκρατικές ενέργειες
    
    
    
Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές ταραχές και Κακόβουλες ενέργειες
    
    
    
Θραύση κρυστάλλων – καθρεπτών

3% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο ποσό 3.000 €

    
    
    
Αμοιβή αρχιτεκτόνων/ μηχανικών - Έξοδα έκδοσης αδειών

20% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου, με ανώτατο όριο 20.000 €

    
    
    
Αποκομιδή συντριμμάτων

5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

    
    

    
Μη ηθελημένη υπασφάλιση 10%
    
    
    
Αποζημίωση σε αξία καινούργιου

σε κτίρια μέχρι 50 ετών & σε εξοπλισμό ηλικίας μέχρι 5 ετών

    
    
    
Έξοδα περιορισμού της ζημιάς

συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο

         
    
Πλημμύρα, Θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι
         
    
Θραύση σωληνώσεων
         
    
Έξοδα άντλησης νερών

3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο ποσό 3.000 €

         
    
Κάλυψη διερευνητικών εργασιών και ζημιές στην ίδια τη σωλήνα για κτίρια ηλικίας μέχρι 30 ετών.

5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου κτιρίου ανώτατο ποσό 5.000 €

         
    
Πτώση δέντρων – στύλων από τυχαία αιτία
         
    
Σταθερές επιγραφές από καλυπτόμενο κίνδυνο

1% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο ποσό 10.000 €

         
    
Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο
         
    
Γενική Αστική Ευθύνη

20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο ποσό 50.000 €

         
                             
    
Προσωπικό ατύχημα του Λήπτη της Ασφάλισης

στους χώρους της επιχείρησης

              
Συμμόρφωση με κανονισμούς

20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου κτιρίου με ανώτατο όριο 15.000 €.

              
Απώλεια κερδών (οικονομική ενίσχυση)

10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο ποσό 50.000 € και μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 90 ημέρες.

              
Έξοδα μεταστέγασης
              
Προσωρινή μεταφορά μετά από ζημιά

Καλύπτονται τα διασωθέντα αντικείμενα στον χώρο μετεγκατάστασης από καλυπτόμενο κίνδυνο.

              
Κάλυψη σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών, αντικειμένων για έκθεση, μεταποίηση, επισκευή
              
Έξοδα φύλαξης μετά από καλυπτόμενη ζημιά

1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο ποσό 5.000 €

              
Ληστεία ταμείου

1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο ποσό 5.000 €
              
    

         
Έξοδα ενημέρωσης πελατών

2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο ποσό 10.000 €
              
              
Απώλεια ενοικίων ιδιοκτήτη

10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του κτιρίου
              
              
Προσωρινή μεταφορά μετά από ζημιά

Καλύπτονται τα διασωθέντα αντικείμενα στον χώρο μετεγκατάστασης από καλυπτόμενο κίνδυνο.

              
Προαιρετικές καλύψεις Advanced Plus Total Plus Superior Plus
Κλοπή περιεχομένου
    
    
    
Ποιοτική αλλοίωση

(3.000 €, 6.000 €, 10.000 €)

    
    
    
Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς

(5.000 €)

    
                            
    
             
    
Σεισμός*

(με απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)

    
    
    
Χρηματοκιβώτιο

διάρρηξη ή ληστεία (10.000 €)

    
    
    
Μεταφορά χρημάτων

ληστεία (10.000 €)

    
    
    
Εργοδοτική αστική ευθύνη

(επιχειρήσεις μέχρι 5 εργαζόμενους) έως 15.000 € και απαλλαγή 3 μέρες

         
    
Νομική Προστασία

(3.000 €)

    
    
    

*Ο σεισμός μπορεί να δοθεί προαιρετικά στο ίδιο συμβόλαιο μόνο για το κτίριο ή μόνο για το περιεχόμενο ή και για κτίριο και περιεχόμενο μαζί.Παραδείγματα τιμολόγησης

Γραφείο Advanced Plus
χωρίς κλοπή
Total Plus
με κλοπή
Superior Plus
με κλοπή
  
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Κτιρίου
    
100.000 €
    
100.000 €
    
100.000 €
  
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Περιεχομένου
    
50.000 €
    
50.000 €
    
50.000 €
Σύνολο Ετήσιων Ασφαλίστρων
με απαλλαγές (*)
    
81 €
    
137 €
    
159 €
Σύνολο Ετήσιων Ασφαλίστρων
χωρίς απαλλαγές (*)
    
94 €
    
193 €
    
210 €

* Τα ανωτέρω ασφάλιστρα είναι ενδεικτικά και αφορούν ισόγειο, κατασκευή κτιρίου και στέγης από μπετόν αρμέ ταράτσα, του 1985, στην Αττική.


Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.