Πρόγραμμα Ασφάλισης Πιστώσεων - Simplicity

Πρόγραμμα ασφάλισης πιστώσεων της Ασφαλιστικής Εταιρείας Euler Hermes Hellas, το οποίο προτείνει η Πειραιώς Financial Holdings, με σκοπό να προσφέρει στους πελάτες που διατηρούν επιχείρηση, προστασία από το κίνδυνο μη είσπραξης των εμπορικών τους απαιτήσεων.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ

Το πρόγραμμα καλύπτει Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις από τον κίνδυνο μη είσπραξης των πληρωμών τους:

 • στις περιπτώσεις καθυστερημένης πληρωμής
 • αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας των αγοραστών τους.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Επιλογή συχνότητας πληρωμής:

12μηνο

6μηνο 

3μηνο

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι

 • Χημικά, Φάρμακα
 • Τρόφιμα, Υπηρεσίες Catering
 • Υπολογιστές, IT Services
 • Οικιακός Εξοπλισμός
 • Μεταφορές Εμπορευμάτων
 • Υφάσματα, Υλικά Συσκευασίας
 • Πλαστικά, Χαρτί
 • Αυτοκινητοβιομηχανία
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ

Το πρόγραμμα καλύπτει Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις από τον κίνδυνο μη είσπραξης των πληρωμών τους:

 • στις περιπτώσεις καθυστερημένης πληρωμής
 • αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας των αγοραστών τους.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Επιλογή συχνότητας πληρωμής:

12μηνο

6μηνο 

3μηνο

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι

 • Χημικά, Φάρμακα
 • Τρόφιμα, Υπηρεσίες Catering
 • Υπολογιστές, IT Services
 • Οικιακός Εξοπλισμός
 • Μεταφορές Εμπορευμάτων
 • Υφάσματα, Υλικά Συσκευασίας
 • Πλαστικά, Χαρτί
 • Αυτοκινητοβιομηχανία

Πλεονεκτήματα


Απευθύνεται σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 2.000.000€

 • Απευθύνεται σε επιχειρήσεις των οποίων οι αγοραστές δραστηριοποιούνται σε μία από τις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία
 • Όροι εύκολοι και κατανοητοί
 • Αντιστάθμιση κινδύνου
 • Ελάχιστο κόστος διαχείρισης
 • Προστασία της επιχείρησης από τις επισφάλειες
 • Ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης
 • Μεγιστοποίηση της δυνατότητας είσπραξης των απαιτήσεων

Καλύψεις

Βασική κάλυψη

Όλοι οι αγοραστές της επιχείρησης καλύπτονται με τη Βασική κάλυψη (70% της οφειλής), μέχρι το ποσό της Μέγιστης Αποζημίωσης ανά αγοραστή και της Ετήσιας Μέγιστης Αποζημίωσης που προβλέπεται από το συμβόλαιο και εφόσον δεν βρίσκονται ήδη σε κατάσταση υπερημερίας.


Προηγμένη κάλυψη

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση χρειαστεί αύξηση της κάλυψής της για κάποιον αγοραστή της πέραν της Βασικής - 70% - υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί Προηγμένη κάλυψη - 90% - υποβάλλοντας αίτημα στην ασφαλιστική εταιρεία.


Καταβολή Ασφαλίστρων


Η πληρωμή των ασφαλίστρων σας γίνεται με πάγια εντολή πληρωμής μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.