Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Μονάδων Επιχειρήσεων από μηχανικές βλάβες

Ασφαλιστικό πρόγραμμα μηχανικών βλαβών με συμπληρωματικούς κινδύνους περιουσίας από την Πειραιώς Financial Holdings σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρία ERGO για φωτοβολταϊκές μονάδες ή φωτοβολταϊκά πάρκα.
Καλύπτει υλικές ζημιές, αστική ευθύνη και απώλεια κερδών από τυχαίους κινδύνους κατά τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών σε στέγη κτηρίου ή αγρό, με μέγιστη αξία ασφάλισης τα 200.000€.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Υλικές ζημιές από τυχαίους κινδύνους
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τυχαίους κινδύνους
 •  Απώλεια κερδών
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
120€
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Ασφάλιση σε αξία καινούργιου
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Υλικές ζημιές από τυχαίους κινδύνους
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τυχαίους κινδύνους
 •  Απώλεια κερδών
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
120€
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Ασφάλιση σε αξία καινούργιου

Πλεονεκτήματα

Ολοκληρωμένη κάλυψη

Η ασφάλιση Πειραιώς Φωτοβολταϊκών Μονάδων κατά τη Λειτουργία τους για Επιχειρήσεις καλύπτει ζημιές από τυχαίους κινδύνους κατά τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών μονάδων ή φωτοβολταϊκών πάρκων σε στέγη κτηρίου (εκτός κατοικίας) ή αγρό. Ενδεικτικά, καλυπτόμενες αιτίες μπορεί να είναι η πυρκαγιά, ο κεραυνός, η πλημμύρα, η καθίζηση και η καταιγίδα.Αποκατάσταση ζημιών σε αξία καινούργιου

Σε περίπτωση ζημιάς από προβλεπόμενο κίνδυνο, η αποζημίωση που λαμβάνετε υπολογίζεται με βάση το πόσο που κοστίζει να ανακατασκευαστούν καινούργια τα αντικείμενα ή να αντικατασταθούν με καινούργια, τη στιγμή της ζημιάς, στον ίδιο χώρο.Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις

Η ασφάλιση Πειραιώς Φωτοβολταϊκών Μονάδων κατά τη Λειτουργία τους για Επιχειρήσεις προσφέρεται σε πολύ προσιτό κόστος. 


Καλύψεις

Υλικές ζημιές, αστική ευθύνη και απώλεια κέρδους

Η ασφάλιση Πειραιώς Φωτοβολταϊκών Μονάδων κατά τη Λειτουργία τους για Επιχειρήσεις σάς παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη από τυχαίους κινδύνους.

Ενδεικτικά:

Ασφαλιστικές Καλύψεις
  Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκαφών
  Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός
  Κλοπή διαρρήξεως ή και αναρριχήσεως
  Κακόβουλες βλάβες
  Βραχυκύκλωμα με και χωρίς εστία φωτιάς
  Σεισμός ή και πυρκαγιά συνέπεια σεισμού
  Καθίζηση, κατολίσθηση
  Απώλεια κερδών από καλυπτόμενο κίνδυνο, με μέγιστη περίοδο αποζημίωσης έως 6 μήνες
  Αστική ευθύνη και υλικές ζημιές έναντι τρίτων από καλυπτόμενο κίνδυνο 


Απαλλαγές

Υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο

 • Ζημιές που οφείλονται σε πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετό, κακόβουλες βλάβες, πυρκαγιά - έκρηξη και κλοπή – 10% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό τα 750€
 • Ζημιές που οφείλονται σε σεισμό, καθίζηση και κατολίσθηση – 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό τα 750€
 • Λοιπές υλικές ζημιές 10% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό τα 400€


Απώλεια κερδών

 • 5 πρώτες μέρες από την ημερομηνία που ενημερώθηκε η ασφαλιστική εταιρία

Προϋποθέσεις

Μέτρα προστασίας

Η ασφάλιση Πειραιώς Φωτοβολταϊκών Μονάδων κατά τη λειτουργία τους για επιχειρήσεις σάς καλύπτει μόνο εφόσον έχετε λάβει τα εξής μέτρα προστασίας:

 • Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. Ενδεικτικά, τέτοια συστήματα είναι γειώσεις ηλιοστατών, αντικεραυνικός κλωβός για τους οικίσκους φύλαξης οργάνων, προστασία αντιστροφέων, αντικεραυνικά στοιχεία και θωράκιση καλωδιώσεων
 • Φύλαξη εξοπλισμού (πλην των φωτοβολταϊκών πλαισίων) σε στεγασμένο χώρο. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ο ασφαλιζόμενος εξοπλισμός που βρίσκεται στο ύπαιθρο πρέπει να διαθέτει τις αντίστοιχες προδιαγραφές απρόσκοπτης λειτουργίας και προστασίας από τους καλυπτόμενους κινδύνους σε εξωτερικές συνθήκες, σύμφωνα με όσα ορίζει ο κατασκευαστής
 • Περίφραξη ύψους τουλάχιστον 2 μέτρων με συρματόπλεγμα ή ύπαρξη μάντρας
 • Τακτικός καθαρισμός όλης της περιοχής γύρω από την εγκατάσταση από βλάστηση
 • Έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ανά 6 μήνες (έλεγχος διακοπτών, συσφίξεων αυτοματισμών, κ.λπ.) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και με ενυπόγραφη βεβαίωση από τον τεχνικό
 • Υποχρεωτική ύπαρξη ενός από τα εξής μέτρα:
  • - Σύστημα συναγερμού με αισθητήρες κίνησης υπερύθρων με σύνδεση
  • - Κάμερες καταγραφής και συναγερμός με μαγνητικά πεδία με σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων
  • - 24ωρη φύλαξη
 • Διεξαγωγή γεωτεχνικής μελέτης υπεδάφους κατά την εγκατάσταση της μονάδας, ώστε να καλύπτεται ο κίνδυνος κατολίσθησης, καθίζησης και υποχώρησης εδάφους


Απώλεια εσόδων

Η ασφάλιση Πειραιώς Φωτοβολταϊκών Μονάδων κατά τη Λειτουργία τους για Επιχειρήσεις σάς καλύπτει μόνο εφόσον είστε ασφαλισμένος για απώλεια εσόδων από διακοπή εργασιών εξαιτίας καλυπτόμενου κινδύνου για περίοδο 6 μηνών, με ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει και την απώλεια εσόδων από πώληση της καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο ΔΕΣΜΗΕ/ΔΕΗ, δηλαδή την απώλεια κιλοβατώρων.Προηγούμενες ζημιές

Η ασφάλιση Πειραιώς Φωτοβολταϊκών Μονάδων κατά τη Λειτουργία τους για Επιχειρήσεις σάς καλύπτει μόνο εφόσον:

 • Δεν υπάρχουν ζημιές κατά τα τελευταία 5 χρόνια
 • Δεν συμβαίνει ζημιά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της αίτησης


Κατασκευαστικές προδιαγραφές κτηρίου

Εφόσον το φωτοβολταϊκο σύστημα βρίσκεται σε στέγη κτηρίου, πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:

 • Η στέγη του κτηρίου να είναι ταράτσα από μπετόν αρμέ
 • Οι τοίχοι να είναι φτιαγμένοι από μπετόν αρμέ, τούβλο, πέτρα
 • Το κτήριο να έχει κατασκευαστεί μετά το 1960

Πώς θα ασφαλιστείτε

Για να ενημερωθείτε για την Ασφάλιση Πειραιώς Φωτοβολταϊκών Μονάδων κατά τη Λειτουργία τους για Επιχειρήσεις και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.