Χρήση επιχειρηματικών ορίων «Ανοικτό Επιχειρείν» μέσω winbank

Σε πλήρη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της τρέχουσας περιόδου για την ενίσχυση των τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση, σας ενημερώνουμε ότι διατίθεται πλέον η δυνατότητα, ηλεκτρονικής χρήσης των επιχειρηματικών σας ορίων «Ανοικτό Επιχειρείν» χωρίς να είναι απαραίτητη η επίσκεψή σας στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας.

Η δυνατότητα χρήσης των επιχειρηματικών ορίων «Ανοικτό Επιχειρείν» Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών παρέχεται μέσω της winbank και για πρώτη φορά και μέσω του Phone Banking. Με τη νέα αυτή λειτουργικότητα, εξασφαλίζετε άμεση ρευστότητα 24/7 χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα, και επιπλέον απολαμβάνετε ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια στις συναλλαγές σας.

Με την είσοδό σας στη winbank, στο μενού «Δάνεια & Χορηγήσεις», επιλέγοντας το όριό σας, στις πληροφορίες του ορίου στα «Αναλυτικά Στοιχεία» εμφανίζεται η νέα ενότητα «Επιπλέον Πληροφορίες» στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η χρήση του ορίου σας.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης:

 1. Το επιχειρηματικό σας όριο
  • να είναι ενήμερο και
  • να μην έχει παρέλθει η ετήσια ημερομηνία αναθεώρησης/ανανέωσης.

 2. Η νομιμοποίηση της εταιρείας σας (αφορά νομικά πρόσωπα) να είναι σε ισχύ.

 3. Η ασφαλιστική ενημερότητα
  • να είναι σε ισχύ και
  • να μην υπάρχει ένδειξη παρακράτησης (ποσού ή %)