Δίκτυο Εμπόρων e-Market

Η Τράπεζα Πειραιώς αναπτύσσει και ενισχύει το δίκτυο e-Market των συνεργατών της, με εμπόρους που διευκολύνουν την πώληση των προϊόντων τους μέσα από την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της τράπεζας .

Συνεργάτες e-Market

Το δίκτυο εμπόρων e-Market της Τράπεζας Πειραιώς είναι ιδανικό για:

Εμπορικές Εταιρίες Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών

 • Επιχειρήσεις ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
 • Επιχειρήσεις εμπορίας ειδών υγιεινής, οικιακού εξοπλισμού
 • Επιχειρήσεις εμπορίας και κατασκευής επίπλων
 • Επιχειρήσεις εμπορίας επίπλων κουζίνας κ.ά.

Για να είναι εφικτή η συνεργασία μας οι επιχειρήσεις χρειάζεται να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό με το ελάχιστα απαιτούμενο λογισμικό:

 • Υπολογιστής και εκτυπωτής
 • Λειτουργικό σύστημα – Windows 98 Αγγλικά με αγγλικό Internet Explorer 5, Windows 98 Ελληνικά με ελληνικό Internet Explorer 5, Windows NT Workstation 4.0

Αντικείμενο συνεργασίας

Οι συνεργαζόμενες εταιρείες αναλαμβάνουν τη διάθεση και πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών μας στο δίκτυο πελατών τους:

 • Προωθούν στους πελάτες τους τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μαζί με το έντυπο υλικό της Τράπεζας Πειραιώς
 • Ενημερώνουν τους πελάτες τους έγκυρα και αναλυτικά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τα χαρακτηριστικά τους και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους, καθώς και τις συμβατικές υποχρεώσεις τους
 • Μεριμνούν για τη λήψη υπογραφής πελάτη σε όλα τα απαιτούμενα συμβατικά έγγραφα και να φροντίζουν για την αποστολή τους στην Τράπεζα Πειραιώς
 • Καταχωρούν την αίτηση των πελατών τους, συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα αποστέλλουν αμέσως στο αρμόδιο εγκριτικό κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς

Κατηγορίες προϊόντων

Επιδιώκουμε συνεργασίες στις εξής κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών:

 • Καταναλωτικό Δάνειο Τοκοχρεολυτικό δάνειο όπου το ποσό του δανείου ισούται με την αξία του αγαθού.
 • Instant Credit – έκδοση κάρτας, όπου το όριο εξαρτάται από την αξία του αγαθού και τα οικονομικά στοιχεία του πελάτη. Στον έμπορο πιστώνεται η αξία του αγαθού και ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα ανάλογα με το διαθέσιμο υπόλοιπο.

Πλεονεκτήματα συνεργασίας

Οι συνεργάτες μας στο δίκτυο e-Market απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας μας:

 • Δίνουμε προτεραιότητα στην επεξεργασία και απάντηση όλων των αιτήσεων που καταχωρούν.
 • Ενημερώνουμε συνεχώς τις συνεργαζόμενες εταιρείες για νέα προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς που ταιριάζουν στο προφίλ των πελατών τους.