Ανακαλύψτε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα εκσυγχρονίσουν την επιχείρησή σας

Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η αναβάθμιση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην αγορά αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις δράσεις του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ, Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (ΕπανΕκ). Επιπλέον, εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία παρέχουν ρευστότητα με προνομιακούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ολων των κλάδων.

Οι εν λόγω δράσεις αποτελούν δυο ενεργά προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς: μεταποίηση, εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες, εκπαίδευση. Επίσης αποσκοπούν στο μηχανολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, στην αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων και στην απόκτηση πιστοποιήσεων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών. Τα επενδυτικά σχέδια έχουν προϋπολογισμό από €10.000 έως €200.000 και το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται έως το 65% του προϋπολογισμού.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει εξειδικευμένα προϊόντα και διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προγραμμάτων, ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε στην άμεση υλοποίηση των επενδύσεων σας.

Αναλυτική πληροφόρηση για όλα τα προγράματα επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ, του Αναπτυξιακού Νόμου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το HORIZON 2020, μπορείτε να βρείτε στο www.360funding.gr.Στο 360°FUNDING της Τράπεζας Πειραιώς, όλες οι επιχείρησεις και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να εντοπίζουν εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδοτική ενίσχυση που ανταποκρίνεται στις προσωπικές τους ανάγκες και να ενημερώνονται για τα εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς που συνδυάζονται με τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας η Τράπεζα Πειραιώς φροντίζει με τη συμμετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, την εξασφάλιση ρευστότητας με όσο το δυνατό ευνοϊκότερους όρους, όπως μειωμένες εξασφαλίσεις ή καλύμματα, μείωση επιτοκίων, προώθηση της καινοτομίας, ενίσχυση νεοσύστατων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, νέων αγροτών κ.α. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρονται και τα χρηματοδοτικά εργαλεία COSME και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την ΕΤΕΑΝ.