Βιβλιάριο Επιταγών Τράπεζας

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ένα επιπλέον μέσο πληρωμών για τις υποχρεώσεις σας, το βιβλιάριο επιταγών.

Με το βιβλιάριο επιταγών μπορείτε να ανταποκρίνεστε στην εξυπηρέτηση των οφειλών σας, διευκολύνοντας ακόμα και τις πληρωμές σας για τις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση μετρητών!

Επισκεφθείτε σήμερα ένα κατάστημα ή αιτηθείτε ηλεκτρονικά το βιβλιάριο επιταγών σας.

Πώς μπορώ να δω τις επιταγές που έχω εκδώσει;

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις επιταγές που έχετε εκδώσει, μέσω του winbank web banking, από το μενού «Καταθέσεις/ Επιταγές», τόσο συγκεντρωτικά όσο και αναλυτικά για την κατάσταση της επιταγής : ανεξόφλητη, εξοφλημένη, άκυρη, ανακληθείσα.