Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους

Με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας για νέους, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς ανέλαβε και υλοποιεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νέους κάτω των 35 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα, υιοθετώντας πρακτικές υπεύθυνης γεωργίας και βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Τον Μάιο του 2013, η Τράπεζα ανακοίνωσε το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους διαθέτοντας στους συμμετέχοντες όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να αναπτύξουν την αγροτική τους επιχείρηση. Το Πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες γεωργική γη – συνολικά 5.000 στρεμμάτων- την απαραίτητη αγροτική και επιχειρηματική εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης καθώς και την εξασφάλιση της διάθεσης της παραγωγής για τα τρία πρώτα χρόνια παραγωγής. Επιπλέον, περιλαμβάνει συμβουλευτική από τους ειδικούς του ομίλου σε γεωπονικά και οικονομικά θέματα.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε., μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, που σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αναδυόμενους τομείς της αγροτικής και πράσινης οικονομίας.

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους είναι η δημιουργία ενός πυρήνα νέων αγροτών - επιχειρηματιών και η υποστήριξη τους για τη δημιουργία βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων με την εφαρμογή ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών.

Στάδια Προγράμματος

Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 1.765 αιτήσεις από όλη τη χώρα. Ακολούθησε η ηλεκτρονική αξιολόγηση των συμμετεχόντων με μοριοδότηση, με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια καθώς και τα προσόντα κάθε ενδιαφερομένου.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου αξιολόγησης των ενδιαφερομένων, οι 366 επικρατέστεροι, βάσει της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν οι ηλεκτρονικές τους αιτήσεις, προκρίθηκαν για ποιοτική αξιολόγηση μέσω δομημένης συνέντευξης.

Μετά και την ποιοτική αξιολόγηση, συσχετίστηκαν οι προτιμήσεις των επικρατέστερων υποψηφίων σχετικά με την καλλιέργεια και την περιοχή με τις διαθέσιμες εκτάσεις του Ομίλου. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι την τελική κατανομή όλων των διαθέσιμων γεωργικών εκτάσεων.

Η πρώτη ομάδα των συμμετεχόντων έχει ήδη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της και είναι στη φάση κατάρτισης των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Οι νέοι αγρότες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα τους, θα ενισχυθούν μέσω ειδικά σχεδιασμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη της εγκατάστασής τους και των αναγκών τους σε μηχανήματα, αγροεφόδια, σπόρους ή σποριόφυτα. Παράλληλα, ο Όμιλος θα φροντίσει για την πλήρη απορρόφηση της αγροτικής τους παραγωγής κατά τα πρώτα 3 έτη, ενισχύοντας ταυτόχρονα με συμβουλευτικές υπηρεσίες και πρακτικές κατευθύνσεις την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.