Ασφάλιση Θερμοκηπίου My Agro Greenhouse

H Πειραιώς Financial Holdings προτείνει το πρόγραμμα My Agro Greenhouse, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H Πειραιώς Financial Holdings προτείνει το πρόγραμμα Ασφάλιση Θερμοκηπίου My Agro Greenhouse που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο καλύπτει:

 • Κατασκευή
 • Εξοπλισμό
 • Φυτεία του θερμοκηπίου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Ετησίως ανανεούμενο
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Ετήσια ελάχιστα ασφάλιστρα 150€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H Πειραιώς Financial Holdings προτείνει το πρόγραμμα Ασφάλιση Θερμοκηπίου My Agro Greenhouse που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο καλύπτει:

 • Κατασκευή
 • Εξοπλισμό
 • Φυτεία του θερμοκηπίου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Ετησίως ανανεούμενο
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Ετήσια ελάχιστα ασφάλιστρα 150€

Καλύψεις*

Ασφαλίζονται αποκλειστικά θερμοκήπια κατασκευής από μεταλλικό σκελετό με πλαστικό/γυαλί, που έχουν λάβει έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ηλικίας μέχρι και 20 ετών ενδεικτικά από:

 • Φωτιά, καπνό ή και θερμότητα συνεπεία φωτιάς.
 • Φυσικά φαινόμενα, καθίζηση κατολίσθηση.
 • Αλλαγές του επιπέδου θερμοκρασίας ή υγρασίας του εδάφους ή του μείγματος του αέρα και προέρχονται άμεσα από: α) διακοπή ρεύματος και β) βλάβη του μηχανολογικού εξοπλισμού.

*Αναλυτική περιγραφή των καλύψεων, προϋποθέσεων και εξαιρέσεων γίνεται στους γενικούς & ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο κατάστημα.

Αποζημιώσεις

Αποζημιώνονται οι ζημιές στην κατασκευή, τον εξοπλισμό και την φυτεία σύμφωνα με τις καλύψεις του προγράμματος.


Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.