Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Αγροτικού Τομέα στην Ελλάδα

Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει επιλέξει στρατηγικά τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα, έχει θέσει ως σημαντικές προτεραιότητες τα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει σε 5.000 παραγωγούς σε όλη τη χώρα, από μία εξάμηνη δωρεάν συνδρομή στην εφαρμογή ευφυούς γεωργίας gaiasense 1 της Neuropublic A.E. H ευφυής γεωργία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, για την επίτευξη της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς εστιάζει στην εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πόρων και στην ορθολογική εφαρμογή των εισροών (π.χ. σπόροι, φάρμακα, λιπάσματα κ.τ.λ.), με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Την ίδια στιγμή, η ευφυής γεωργία συμβάλλει στην αύξηση του εισοδήματος των αγροτών, τόσο μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής, όσο και μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας.

Δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς είναι η υποστήριξη των πελατών της στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής καινοτομίας, για τη βιώσιμη ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών επιχειρήσεων.
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2022