Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων από την Τράπεζα Πειραιώς - Ιούνιος 2021

Κέρδη κατέγραψαν οι διεθνείς μετοχικές αγορές (S&P 500 +1,95%, MSCI EM +5,79%), με τους επενδυτές να αξιολογούν τα μακροοικονομικά στοιχεία σε ΗΠΑ & Ευρωζώνη, την ώρα που οι εμβολιασμοί φαίνεται να θέτουν υπό έλεγχο την πανδημία. H Fed διατήρησε αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική, φέρνοντας το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων πιο κοντά. Στον αντίποδα, η ΕΚΤ εκτιμά ότι η ενίσχυση του πληθωρισμού θα είναι παροδική και ότι έως το 2023 ο πληθωρισμός θα αποκλίνει αισθητά από το στόχο του 2,0%.

Σημαντικά ενισχύθηκε το πετρέλαιο, παρά την απόφαση του ΟΠΕΚ+ να διατηρήσει την υφιστάμενη δέσμευσή του για αυξήσεις στην παραγωγή αργού, καθώς τα θετικά οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για υψηλότερη ενεργειακή ζήτηση.

Σημαντική πίεση δέχθηκε ο δείκτης αγροτικών προϊόντων σε μηνιαίο επίπεδο (-5,38%), αλλά και το σιτάρι, το καλαμπόκι, η σόγια και το ρύζι. Θετικές αποδόσεις κατέγραψαν η ζάχαρη, το βαμβάκι, ο χυμός πορτοκαλιού και τα βοοειδή. Καθώς οι προοπτικές, γενικότερα, σύμφωνα με το USDA, εξακολουθούν να παραμένουν ευνοϊκές στην προσφορά σιτηρών (σιτάρι, καλαμπόκι, σόγια), η βελτίωση των καιρικών συνθηκών και ο μετριασμός της ζήτησης από την Κίνα θα μπορούσαν να προκαλέσουν πτωτικές πιέσεις στις τιμές τους. Πιθανή εξαίρεση να αποτελέσει το καλαμπόκι, λόγω της χρήσης του ως βιοκαύσιμο, με τη ζήτηση του να ενισχύεται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Η αγορά του πορτοκαλιού πιθανά να ενισχυθεί βραχυπρόθεσμα, καθώς οι διαχειριστές αυξάνουν τις θέσεις τους. Για το βαμβάκι, τα σχετικά χαμηλά αποθέματα και η αυξημένη ζήτηση θα μπορούσαν να ευνοήσουν θετικά την τιμή του. Oι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, (περιορισμός των εξαγωγών) και οι ανησυχίες για επισιτιστική κρίση θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις τιμές στα βοοειδή και στο ρύζι. Για τη ζάχαρη, η πιθανή ενίσχυση του πλεονάσματος θα μπορούσε να επιδράσει αρνητικά στην τιμή της.

Παρότι ο δείκτης εμπορευμάτων ενισχύθηκε σε μηνιαίο επίπεδο (+2,82%), ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων υποχώρησε σημαντικά (-5,38%). Είναι πιθανό, ως αιτία, οι προσδοκίες της προσφοράς να υπερέβαλαν σε σχέση με τη ζήτηση για αγροτικά προϊόντα. Παράλληλα, η τεχνική εικόνα του δείκτη παρουσιάζει επιδείνωση (σχετικά αρνητική), λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις στο θέμα της πανδημίας covid-19 (ύπαρξη μεταλλάξεων).

Αν και μέχρι πρότινος η άνοδος του πληθωρισμού χαρακτηρίστηκε παροδική, ως αποτέλεσμα ανοίγματος συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που σχετίζονταν με την επανεκκίνηση της οικονομίας, φαίνεται να αποκτά πιο επίμονο χαρακτήρα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να επισπεύσει την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από τη Fed, ευνοώντας το δολάριο, αλλά πλήττοντας αξίες οι οποίες αποτυπώνονται σε δολαριακούς όρους (εμπορεύματα).

Το Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο υλοποιείται, για τον Αγροτικό Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς από τη Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής, απευθύνεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό, που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Επισυνάπτεται το 6ο Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων για το 2021, της Τράπεζας Πειραιώς.