Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Σχεδίων Βελτίωσης Αγροτικού Τομέα

Στην Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση του αύριο στηρίζοντας τον αγροτικό τομέα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης σχεδίων βελτίωσης.

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών λύσεων, προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε αγρότη. Για τους αγρότες που έχουν εγκριθεί τα επενδυτικά τους σχέδια, στο πλαίσιο των δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020, η ολοκληρωμένη πρόταση της Τράπεζας περιλαμβάνει:

Αν έχει εγκριθεί το σχέδιό σας, ελάτε τώρα σε ένα Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να βρούμε μαζί την καταλληλότερη χρηματοδοτική λύση για εσάς.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020