Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα περνάει από την Τράπεζα Πειραιώς

Ο αγροδιατροφικός τομέας αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά τα επόμενα χρόνια. Η σημασία του αγροδιατροφικού τομέα αποτέλεσε το θέμα ειδικής εκδήλωσης, που διοργάνωσε η EΥ Ελλάδος την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019. Εξειδικευμένα στελέχη από την ΕΥ, την Τράπεζα Πειραιώς και στελέχη εταιρειών και συνεταιρισμών του χώρου, αναφέρθηκαν εκτενώς στη σημερινή εικόνα του κλάδου, τα προβλήματα και τις προοπτικές του, ενώ ανέλυσαν και περιπτώσεις αγροτικών επιχειρήσεων/συνεταιρισμών που ξεχωρίζουν.

Ο κ. Άλκης Αλεξάνδρου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς εστίασε στις προκλήσεις και τις προοπτικές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2021-2027 για την Ελλάδα, καθώς και στο σημαντικό ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς για τον αγροδιατροφικό τομέα και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για τη στήριξή του, επισημαίνοντας τα εξής: «Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί πολλών ετών ισχυρή θέση στον αγροδιατροφικό τομέα. Ως η ηγέτιδα Τράπεζα του τομέα, φιλοδοξούμε να είμαστε και η Τράπεζα του μέλλοντος. Μια Τράπεζα που συμβάλλει στην επίλυση των δομικών προβλημάτων του αγροδιατροφικού τομέα, ενώ, παράλληλα, ενθαρρύνει τον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του. Η Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία της για την προσφορά υψηλού επιπέδου ποιότητας εξυπηρέτησης, τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της και την παροχή σύνθετων και παρεμβατικών προϊόντων, όπως το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027 απαιτεί μια Τράπεζα, που θα αντιλαμβάνεται τις δραστικά επερχόμενες μεταβολές και θα βρίσκεται δίπλα στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, τους αγρότες, τις αγροτικές επιχειρήσεις, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς».

Η καταλυτική συμβολή της Τράπεζας Πειραιώς αναδείχθηκε με το σχέδιο εξυγίανσης της ιστορικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών Κρήτης και την υλοποίηση του καινοτόμου λειτουργικού μοντέλου σύμπραξης με τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία διανομής ΕΛΓΕΚΑ. Για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΑΣ Πεζών, το οποίο παρουσιάστηκε στην εκδήλωση, μίλησε ο κ. Μανώλης Μπέρκης, Πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Πεζών, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι: «Οι σημερινές προκλήσεις των συνεταιρισμών απαιτούν υιοθέτηση αποδοτικών λειτουργικών μοντέλων, που προσδίδουν αξία στα εμπλεκόμενα μέρη». Ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΓΕΚΑ, κ. Ιωάννης Καλύβας επισήμανε: «Απαιτούνται καινοτόμες υπηρεσίες με ολιστική προσέγγιση, που ξεφεύγουν από τις κλασσικές εμπορικές συνεργασίες του παρελθόντος». Ως βασικοί παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος επισημάνθηκαν το ξεκάθαρο πλαίσιο συνεργασίας, η win-win φιλοσοφία του, με ουσιαστικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους και η χρηματοδοτική υποστήριξη από την Τράπεζα Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, στοχεύοντας στην ενίσχυση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, έχει επιλέξει στρατηγικά να λειτουργεί ως ενεργός συνεργάτης και να υποστηρίζει χρηματοδοτικά όλους τους υγιείς εμπλεκόμενους στην αγροδιατροφική αλυσίδα, ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, να εστιάζει στις ανάγκες τους και να προσφέρει τα κατάλληλα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Ανάλογη είναι η στήριξη της Τράπεζας και στην περίπτωση του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου (με μοναδική πιστώτρια τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς), με την υιοθέτηση ενός νέου λειτουργικού μοντέλου, το οποίο έχει ως στόχο τον επανασχεδιασμό και τον εκσυγχρονισμό της επιχειρησιακής δομής του Συνεταιρισμού. Στο σχέδιο αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Ιωάννης Σκούτας τονίζοντας ότι: «Η κατάκτηση της πραγματικής συνεταιριστικής λειτουργίας του σε όλα τα επίπεδα είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα. Ο Συνεταιρισμός έχει δώσει έμφαση σε δράσεις που αποσκοπούν, όχι απλά στην υποστήριξη του εισοδήματος του καλλιεργητή, αλλά και στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και περισσότερο ελκυστικής εικόνας για τον κλάδο της αμπελουργίας».

Αθήνα, 3 Απριλίου 2019