Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει την Ελληνική Κτηνοτροφία

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση την κτηνοτροφία της χώρας, τόσο χρηματοδοτικά όσο και με πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να συνεισφέρουν και στην αντιμετώπιση των βασικών διαρθρωτικών προβλημάτων της.

Με 43 συνεργασίες στον κτηνοτροφικό τομέα μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας, καθώς και με εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις, όπως το Ανοικτό Δάνειο Αγροτών, το πρόγραμμα Μικρο-χρηματοδότησης και την Κάρτα του Αγρότη, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής. Επιπρόσθετα, μέσω των επενδυτικών δανείων υποστηρίζει την υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και προσφέρει μια ευρεία επιλογή χρηματοδοτικών λύσεων για την αξιοποίηση των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιείται με συνέπεια στο χώρο της Αγροτικής Οικονομίας, μέσω μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης προσέγγισης. Στέκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους της χώρας, κατανοεί τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κτηνοτροφίας και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις για την επίλυση των βασικών διαρθρωτικών προβλημάτων του κλάδου, όπως η έκδοση του βιβλίου «Εκτροφή προβάτων και αιγών: Τί πρέπει να ξέρω» του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών (ΙΚΕ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το βιβλίο, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της έκθεσης Zootechnia, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2019 στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποστηρίζεται από την Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για ένα πρακτικό οδηγό, ο οποίος προσφέρεται δωρεάν σε 3.000 αντίτυπα, ενώ διατίθεται ελεύθερα και σε ηλεκτρονική μορφή από τους ιστότοπους του ΕΛΓΟ, του ΙΕΥΠ, της Τράπεζας Πειραιώς και σε μορφή e-book στην ακόλουθη διεύθυνση: https://issuu.com/grafeiotypou.elgo.

Η έκδοση αυτή προέκυψε από τη διαπίστωση ότι οι κτηνοτρόφοι διψούν για ενημέρωση και κυρίως έχουν ανάγκη για ενθάρρυνση, όσον αφορά στην ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις τους. Οι Ερευνητές του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών (ΙΚΕ) προσπάθησαν να εκλαϊκεύσουν και να απλοποιήσουν την επιστημονική γνώση, δίνοντας τις βασικές αρχές της εκτροφής των προβάτων και αιγών στη χώρα μας, με απλότητα και σαφήνεια, ώστε να είναι εύληπτη και κατανοητή από τους κτηνοτρόφους της χώρας μας.

Στο βιβλίο αυτό, περιλαμβάνεται όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας, από την πρώτη μέρα που το ζώο μπαίνει στο στάβλο μέχρι το τελικό προϊόν (γάλα ή κρέας) να φθάσει στον καταναλωτή. Παράλληλα, η ενημέρωση των κτηνοτρόφων σχετικά με τη σωστή διαχείριση των εκτροφών τους, στοχεύει στην παραγωγή υγιεινών προϊόντων και είναι απολύτως αναγκαία για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη κτηνοτροφία.

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει με επιτυχία στην 11η Zootechnia, τη διεθνή έκθεση που αποτελεί πόλο έλξης για τους ανθρώπους του κλάδου της Κτηνοτροφίας και η οποία πραγματοποιείται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 31 Ιανουαρίου έως και τις 3 Φεβρουαρίου 2019. Στον εκθεσιακό χώρο της Τράπεζας Πειραιώς (Περίπτερο No 8, Stand 3, Ισόγειο) βρίσκονται εξειδικευμένα στελέχη, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες στους επισκέπτες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Ομίλου, τα οποία απευθύνονται σε κτηνοτρόφους, επιχειρήσεις του κλάδου, ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς, αλλά και σε συνδεδεμένες με τον τομέα επιχειρήσεις.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2019