Νέα Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς για Συμβολαιακή Γεωργία στην επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής με την εταιρία «ΔΕΑΣ Α.Ε.»

 

Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά σε ελαιοπαραγωγούς του νομού Χαλκιδικής, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρία «ΔΕΑΣ Α.Ε.».

H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στον τομέα της ελιάς, αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την πώληση των προϊόντων από την παραπάνω εταιρία.

Η εταιρία «ΔΕΑΣ Α.Ε.», έχει τις εγκαταστάσεις της στης Καλύβες του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής και δραστηριοποιείται στον τομέα επεξεργασίας, συσκευασίας και τυποποίησης επιτραπέζιας ελιάς και διάθεσή της στην Παγκόσμια αγορά.

Η ΔΕΑΣ Α.Ε. ξεκίνησε σαν μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση το 1996 κι από τότε εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου στην Ελλάδα .Ξεκίνησε από τους ελαιώνες της οικογένειας και την κατ΄ οίκον παραδοσιακή επεξεργασία και αναπτύχθηκε σε μια από τις πιο προηγμένες βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας ελιάς. Ο συνδυασμός γνώσης και εμπειρίας συνοδεύεται από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού με προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρία.

Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχείρησης.

Με την υλοποίηση της νέας αυτής συνεργασίας, πιστοποιείται η σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.