«Τα ελληνικά σταφύλια κατακτούν την Ευρώπη με εξαγωγές πάνω από 60.000 τόνους», "Ελεύθερος Τύπος" 25.06.2015

Τα ελληνικά σταφύλια κατακτούν την Ευρώπη με εξαγωγές πάνω από 60.000 τόνους.
Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου που ενισχύουν τους παραγωγούς

Τα 180.000 στρέμματα φτάνουν οι καλλιέργειες επιτραπέζιου σταφυλιού στην Ελλάδα, με τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης να αποτελούν τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής.

Μάλιστα τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας εξάγει σχεδόν το 1/3 της συνολικής παραγωγής της σε ετήσια βάση, δηλαδή κάτι πάνω από 60.000 τόνους. Οι κυριότεροι προορισμοί του επιτραπέζιου σταφυλιού είναι η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και οι Κάτω Χώρες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (USDA), η Ελλάδα είναι τρίτη στην παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ιταλία και ακολουθεί η Ισπανία.

Η παραγωγή των επιτραπέζιων σταφυλιών στη χώρα μας κέρδισε έδαφος κατά την τελευταία διετία χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδεσης. Έτσι εξηγείται, άλλωστε, και η ανάκαμψη των εξαγωγών, η οποία ενισχύεται από το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς. Το πρόγραμμα παρέχει ενίσχυση στους παραγωγούς, καθώς καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχειρήσεων εμπορίας, μεταποίησης, αλλά και διάθεσης της αγροτικής παραγωγής, με μια κοινή συμφωνία προς την κατεύθυνση του αμοιβαίου οφέλους.

Η διασύνδεση όλων των σταδίων παραγωγής και εμπορίας, μη εξαιρουμένου του μάρκετινγκ, μέσα σε ένα πλαίσιο επιχειρηματικής ευελιξίας και αποτελεσματικότητας, είναι η φιλοσοφία του θεσμού της συμβολαιακής. Μέσω μιας «ολοκληρωμένης δραστηριότητας» μπορεί να οδηγηθούμε σε προϊόντα καλύτερης ποιότητας, που θα φέρουν όχι μόνο «ετικέτα προέλευσης», αλλά και «ταυτότητα εμπιστοσύνης».

Ο αμπελουργός μέσω της ειδικής κάρτας, την οποία παραλαμβάνει χωρίς χρέωση, έχει ρευστό, με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς, για να καλύψει το κόστος παραγωγής, από την αγορά των αγροτικών εφοδίων πετυχαίνοντας χαμηλότερες τιμές, μέχρι την ενέργεια και τα εργατικά. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν τον τελικό στόχο τους, που είναι η καλύτερη ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν την απαιτούμενη πρώτη ύλη, προγραμματίζουν τις πληρωμές και γενικότερα τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, ενώ είναι συνεπείς σε συμφωνίες και ρήτρες για την παράδοση των προϊόντων.

Σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών και αγορών δημιουργείται μια συναλλακτική κίνηση σε ότι αφορά την αλυσίδα των αγροτικών εισροών, αφού παρέχεται ρευστότητα ακόμα και στις αλυσίδες αγροτικών εφοδίων, λόγω του άμεσου της πληρωμής όλων των αγροτικών εφοδίων που είναι απαραίτητα για την παραγωγή των προϊόντων.

Τα επιτραπέζια σταφύλια, που καλλιεργούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια στην χώρα μας, παίζουν σημαντικό ρόλο στις τοπικές οικονομίες ειδικά κατά τους μήνες συγκομιδής τους, από τον Ιούλιο μέχρι και τον Νοέμβριο, αναλόγως της ποικιλίας.Περβολαράκης Λ. – Κουτσομπός Γ.

Περισσότεροι από πέντε χιλιάδες τόνοι σταφυλιών μαζεύονται το καλοκαίρι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συσκευάζονται και αναχωρούν για τις αγορές της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Ολλανδίας, της Αυστρίας και της Τσεχίας.

Η εταιρεία Περβολαράκης Λ. – Κουτσομπός Γ. είναι εξαγωγική σε ποσοστό πάνω από το 99% της παραγωγής της. «Οι παραγωγοί, λόγω της κρίσης στην εγχώρια αγορά, τα τελευταία χρόνια στρέφονται στις εξαγωγές», τονίζει ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Λάμπρος Περβολαράκης.

Στην καρδιά του νομού Ηρακλείου, σχεδόν μια 15ετία (από το 2001), περίπου 400 παραγωγοί συνεργάζονται με την «Περβολαράκης –Κουτσομπός», στην οποία καταλήγουν τα σταφύλια, τα οποία καλλιεργούνται με την ίδια μέθοδο, καθώς τους παρέχονται σε μόνιμη βάση εφόδια και συμβουλές από τους γεωπόνους της εταιρείας. Πλεονέκτημα, το οποίο βαραίνει κυρίως για τους πελάτες του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν επιπροσθέτως την ευκαιρία να επισκεφτούν τα αμπέλια κατά την παραγωγική διαδικασία όταν ταξιδεύουν στην Κρήτη, όπως σημειώνει ο κ. Περβολαράκης.

Σε αυτή την κρίσιμη οικονομικά συγκυρία, στη διεθνή αγορά βαραίνει επιπλέον το γεγονός ότι η εταιρεία έχει ρευστότητα. Η άμεση πληρωμή του παραγωγού έχει ως συνέπεια «Να διατηρούμε ένα καλό όνομα στην αγορά» σημειώνει ο κ. Περβολαράκης διευκρινίζοντας ότι σε αυτή τη φάση η σχέση αυτή μεταξύ εταιρείας και παραγωγού διασφαλίζεται μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς και επιπροσθέτως ενισχύει τον παραγωγό, ο οποίος από τη μια εξασφαλίζει τη διάθεση της παραγωγής του και από την άλλη έχει και ο ίδιος το απαιτούμενο ρευστό για να κινηθεί.Ορφέας Ζαφείριος Σαρακατσάνης & Σία Ο.Ε.

Στο Μυρτόφυτο Καβάλας τα τελευταία 30 χρόνια φεύγουν κάθε χρόνο χιλιάδες τόνοι σταφύλια από το συσκευαστήριο της εταιρείας «Ορφέας Ζαφείριος Σαρακατσάνης και Σία ΟΕ» για τις αγορές της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Αγγλίας, της Τσεχίας και της Πολωνίας.

Η αγάπη και το μεράκι της αμπελοκαλλιέργειας ενέπνευσε τους ιδρυτές της εταιρείας για τη δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας 600 τ.μ., που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

Ο κ. Ζαφείρης Σαρακατσάνης, ένας εκ των τριών ιδιοκτητών, τονίζει τη σημασία που δίνουν στη διασφάλιση της ποιότητας των σταφυλιών. «Για το λόγο αυτό, γίνεται πολύ προσεκτικά η επιλογή των κατάλληλων για βρώση σταφυλιών από αμπελώνες που εφαρμόζουν ολική διαχείριση καλλιέργειας» σημειώνει ο ίδιος. Το σκοπό αυτό εξυπηρετεί και το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας, στο οποίο συμμετέχουν η εταιρεία Ορφέας και οι συνεργάτες –παραγωγοί της Καβάλας και της Χαλκιδικής. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2013 αφορά στη χρηματοδότηση του αγρότη. Με στόχο τη διατήρηση της καλής ποιότητας και τη βελτίωση του κέρδους, οι αγρότες έχοντας την απαιτούμενη ρευστότητα πετυχαίνουν ικανοποιητικές τιμές κατά την αγορά των αγροεφοδίων, οπότε βελτιώνουν τους όρους παραγωγής και καταφέρνουν κυρίως να κρατήσουν τους εργάτες σε όλη τη διάρκεια της συγκομιδής καθώς δεν καθυστερούν τις πληρωμές τους.Αλκυών Α.Ε.

Μια εταιρεία εξαγωγική στο σύνολο της έχει δημιουργηθεί στην ΒΙ.ΠΕ. της Καβάλας. Η εταιρεία Αλκυών, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο σταφυλιών, κερασιών και ακτινιδίων, συλλέγει κάθε χρόνο στις εγκαταστάσεις της περίπου 4.000 τόνους σταφύλια από τις ποικιλίες τόμσον σίντλερς και βικτώρια. Τελικοί αποδέκτες οι καταναλωτές της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Αυστρίας, της Τσεχίας, και της Ουγγαρίας, οι οποίοι επιλέγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα.

«Το 2014 ήταν η δυσκολότερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας για το σταφύλι, το οποίο επλήγη από περονόσπορο εξαιτίας των πολλών βροχών» μας εξηγεί ένας εκ των ιδρυτών της εταιρείας Αλκυών, ο πρόεδρος της κ. Αχιλλέας Πενλίγλου. Για το λόγο αυτό και η εταιρεία αναζήτησε διέξοδο, πρωτίστως για τους αμπελοκαλλιεργητές, την οποία και βρήκε στο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς.

«Παίρνουμε τα σταφύλια μας από περίπου 200 παραγωγούς σε Κόρινθο και Καβάλα. Η οικονομική κρίση και η διακοπή της χρηματοδότησης προς τους παραγωγούς τους δημιούργησε προβλήματα, καθώς δεν είχαν χρήματα να κινηθούν, ώστε να καλύψουν το κόστος παραγωγής» τονίζει ο κ. Πενλίογλου. Το πρόγραμμα λειτούργησε ενισχυτικά για τους παραγωγούς, ενώ διασφαλίστηκε και η ποιότητα του προϊόντος.Αφοί Χρυσανίδη Α.Ε.

Η καθετοποίηση της παραγωγής είναι βασική φιλοσοφία της οικογενειακής επιχείρησης «Αφοί Χρυσανίδη ΑΕ», καθώς οι παραγωγοί βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με μεγάλο οίκο γεωπόνων που παρακολουθεί την παραγωγή των σταφυλιών από την αρχή μέχρι το τέλος, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα ποιότητας και κυρίως τυχόν υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Οι ιδρυτές της επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στο νομό Καβάλας από το 1975, έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την προώθηση των αγροτικών προϊόντων της περιοχής.

«Η επιχείρηση είναι 100% εξαγωγική» σημειώνει ο κ. Χαράλαμπος Χρυσανίδης συμπληρώνοντας ότι «περίπου 7 εκατ. κιλά σταφύλια από παραγωγούς των νομών Καβάλας, Κατερίνης και Κορίνθου προωθούνται στις αγορές των ευρωπαϊκών χωρών, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ελβετίας, της Δανίας, της Αυστρίας, της Αγγλίας κ.ά.».

Η Αφοί Χρυσανίδη σήμερα ασχολείται αποκλειστικά με την εξαγωγή σταφυλιών κατά κύριο λόγο σουλτανίνας –αν και στο ιστορικό της έχει εξαγωγές πορτοκαλιών, λεμονιών, μανταρινιών, ακτινιδίων και βερίκοκων. Το 30% των σταφυλιών παράγεται από τα ιδιόκτητα αμπέλια της οικογένειας Χρυσανίδη και το υπόλοιπο 70% αποκλειστικά από παραγωγούς που ελέγχονται από εταιρείες πιστοποίησης της παραγωγής των προϊόντων. Η ένταξη στο πρόγραμμα Συμβολαιακής έγινε «για την εξυπηρέτηση των παραγωγών» αναφέρει ο κ. Χρυσανίδης και διευκρινίζει «Για εμάς προέχει η καλή ποιότητα του προϊόντος».Πήγασος Αγροδιατροφή ΑΕ- 7GRAPES

Οι 51 αμπελουργοί που καλλιεργούν τις ποικιλίες σουλτανίνα και crimson σε 1.900 στρέμματα στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, τα εξάγουν με το εμπορικό σήμα 7Grapes στα καλύτερα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού (Marks & Spencer, Waitrose, Sainsbury’s, Tesco, Co-op, Aldi, Delhaize, κ.λπ.).

Η ομάδα παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή Αγροτικός Συνεταιρισμός, η οποία δημιουργήθηκε το 2010, με σκοπό την καθετοποιημένη παραγωγή επιτραπέζιου σταφυλιού, διαθέτει πρότυπη µονάδα τυποποίησης και συσκευασίας σταφυλιού, στο Κιάτο Κορινθίας, ενώ όλη η καλλιέργεια είναι πιστοποιηµένη µε το διεθνές πρότυπο GlobalGap. Σήμερα λαμβάνει τεχνογνωσία από τον κολοσσό Bayer CropScience, εστιάζοντας σε θέματα αειφορίας και νέων προκλήσεων της παγκόσμιας αγοράς φρούτων.

«Στους άμεσους στόχους μας είναι η αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών ενός προϊόντος με μηδενικό περβαλλοντικό αποτύπωμα», σημειώνει ο κ. Μάρκος Λέγγας, αγρότης, οδηγός της πρωτοβουλίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στην τεχνολογία τροφίμων, στη διοίκηση ποιότητας και εμπειρία σε μεγάλες εταιρείες τροφίμων του εξωτερικού. Η απαιτητική καλλιέργεια του αμπελιού ένωσε την Πήγασος 7Grapes με την Τράπεζα Πειραιώς. Με πρωταρχικό στόχο την παραγωγή σταφυλιών άριστης ποιότητας εντάχθηκε στο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας, προκειμένου να καλύπτονται χρηματοδοτικά οι ανάγκες της καλλιέργειας.