Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς για Συμβολαιακή Γεωργία στο Βαμβάκι με την εταιρία «Κων. Β. Μάρκου Α.Β.Ε.Ε.»

Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά βαμβακοπαραγωγούς των νομών Φθιώτιδας και Βοιωτίας, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρία «Κων. Β. Μάρκου Α.Β.Ε.Ε», μέλος του Ομίλου εταιριών «Markou Bros».

H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στον τομέα του βάμβακος, αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την πώληση των προϊόντων από την παραπάνω εταιρία.

Η εταιρία «Κων. Β. Μάρκου Α.Β.Ε.Ε.», έχει τις εγκαταστάσεις της στις περιοχές της Λειβαδιάς και του Αγίου Ανδρέα Λειβαδιάς και δραστηριοποιείται στον τομέα του εκκοκκισμού βάμβακος, στην παραγωγή βαμβακέλαιου & βαμβακόπιτας και στην εμπορία βάμβακος, δημητριακών και ζωοτροφών.

Η εταιρία έχοντας πείρα στην εκκόκκιση βάμβακος και παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες, απέκτησε σημαντική θέση ανάμεσα σε άλλους προμηθευτές της παγκόσμιας βιομηχανίας βάμβακος.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζα Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεση του όλη την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρία.

Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχειρήσεων.

Με την υλοποίηση της νέας αυτής συνεργασίας, οι συμφωνίες Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας φθάνουν συνολικά τις 20, πιστοποιώντας έτσι τη σταθερή βούλησης της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.