Διαγωνισμός Κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας - Αλλαγή ημερομηνίας κλήρωσης


Σας ενημερώνουμε ότι η κλήρωση για το Διαγωνισμό των κατόχων καρτών Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας θα διεξαχθεί την 01η Φεβρουαρίου 2016 στις 16.00 στα γραφεία της Τράπεζας επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας αρ. 170.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2016