Η Τράπεζα Πειραιώς στην 48η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στην 48η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, που πραγματοποιήθηκε από 24 Μαΐου μέχρι 1 Ιουνίου 2014 σε ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο στη Λαμία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση σε επίπεδο εκθετών γενικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.

Στο περίπτερο της Τράπεζας Πειραιώς βρέθηκαν εξειδικευμένα στελέχη για να παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Ομίλου, τα οποία απευθύνονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. 
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον αγροτικό κόσμο σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και τη Συμβολαιακή Τραπεζική, καθώς και σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για επενδύσεις στους τομείς της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, σε συνδυασμό με τα προσφερόμενα επιδοτούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Σε μία περίοδο έντονων αλλαγών και στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα, με προσήλωση στον εντοπισμό και την αξιοποίηση ευκαιριών στον αγροτικό και στους συνδεδεμένους με αυτόν τομείς, καθώς και τον τομέα της Περιβαλλοντικής Οικονομίας.

Με δεδομένη την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, εστιάζοντας στην καινοτομία, την τεχνολογία και την περιβαλλοντική ευαισθησία.