Συνέντευξη κ. Χρ. Αντωνιάδη, Αναπλ. Διευθύνοντος Συμβούλου Τράπεζας Πειραιώς, στην εφημερίδα «Το Βήμα» 06.04.2014

Τα περίπου 20 δις. ευρώ της νέας ΚΑΠ ως το 2020, των οποίων την διαχείριση ανέλαβε η Τράπεζα Πειραιώς «μπορούν να συμβάλλουν με σύνθετες κινήσεις στην αναγέννηση του αγροτικού τομέα» τονίζει μιλώντας προς «Το Βήμα» ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας. Ο κ. Αντωνιάδης μιλώντας γενικότερα για την αξιοποίηση του θεσμού της συμβολαιακής γεωργίας αναφέρει πως τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια της τράπεζας στο τέλος του 2014 θα αγγίξουν τα 400 εκατ. ευρώ έναντι 200 εκατ. ευρώ που έχουν διαμορφωθεί με τις πρώτες 37 ισχύουσες συμβολαιακές σχέσεις. Ενώ αναφερόμενος στο θέμα των λεγόμενων «κόκκινων δανείων» των αγροτών επισημαίνει πως τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται, είναι σαφώς καλύτερα και διευκρινίζει ότι «η Τράπεζα Πειραιώς δεν χρηματοδοτεί τους αγρότες με κριτήριο την υποθήκη τους στη γη. Τα Συμβολαιακά Προγράμματα δεν το απαιτούν καν».


Τι αποτελέσματα έχετε μέχρι τώρα από την συμβολαιακή γεωργία και ποιοι είναι οι στόχοι σας;

Η συμβολαιακή γεωργία έφθασε στην Ελλάδα με καθυστέρηση 100 χρόνων.  Ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα στη Β. Αμερική και στη Δυτική Ευρώπη. Σήμερα το 90% των εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής και το 80% των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων στη Φινλανδία χρησιμοποιούν συμβολαιακή γεωργία. Στις ΗΠΑ καλύπτει άνω του 40% της συνολικής αγροτικής παραγωγής και το 90% της παραγωγής πουλερικών, καπνών και σακχαρότευτλων. Όπως καταλαβένετε τα μεγέθη είναι τεράστια. Για την Τράπεζα Πειραιώς, σε αυτή την εμβρυακή φάση ανάπτυξης του θεσμού, στόχος είναι να φθάσουμε τα 60 συμβόλαια μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου και τα 100 συμβόλαια μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς έναντι 15 που υπήρχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 37 σήμερα. Εκτιμάται ότι τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια στο τέλος του 2014 θα αγγίξουν τα 400 εκατ. ευρώ έναντι 200 εκατ. ευρώ που έχουν διαμορφωθεί με τις πρώτες 37 ισχύουσες συμβολαιακές σχέσεις.


Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει ότι περισσότεροι από 23.000 αγρότες έναντι 7.500 σήμερα από την Κρήτη μέχρι την Θράκη, θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα ρευστότητας που τους παρέχει η Τράπεζα σε όλα τα στάδια της καλλιεργητικής τους περιόδου, από την έναρξη ως την παράδοση του προιόντος στο συνεταιρισμό ή στις επιχειρήσεις που συμβολαιακά έχει συμφωνηθεί. Εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η απορρόφηση της παραγωγής πριν ακόμα αυτή παραχθεί. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των 600 ροδακινοπαραγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βέροιας από τους οποίους η επιχείρηση Venus Growers αγοράζει την πρώτη ύλη, τα ροδάκινα, τα οποία γίνονται κομπόστα και σχεδόν αποκλειστικά εξάγονται. Πιστεύουμε πως το κλειδί για την επιτυχία της αγροτικής παραγωγής είναι η «ολοκληρωμένη δραστηριότητα», που μπορεί να οδηγήσει σε προϊόντα καλύτερης ποιότητας, που θα φέρουν όχι μόνο «ετικέτα προέλευσης», αλλά και «ταυτότητα εμπιστοσύνης».

 

Τι μπορεί να προσφέρει στην οικονομία η συμβολαιακή γεωργία;

Ο πρωτογενής τομέας και ο έλληνας αγρότης αποτελούν βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Χαρακτηρίζονται από δυναμισμό, παρουσιάζουν προκλήσεις, ευκαιρίες και δυνατότητες τις οποίες οφείλουμε να απελευθερώσουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας συνεχίζει να έχει υψηλή συμμετοχή στη διαμόρφωση της ανάπτυξης αγγίζοντας σχεδόν το 3% του ελληνικού ΑΕΠ –ποσοστό διπλάσιο από το 1,5% του ΑΕΠ στην ΕΕ-27-  ενώ ταυτόχρονα υψηλή είναι η συμμετοχή του αγροτικού κλάδου και στην απασχόληση με ποσοστό πάνω από 12% έναντι μόλις 5% στην ΕΕ-27. Τα αγροτικά προϊόντα καλύπτουν ποσοστό άνω του 17% των ελληνικών εξαγωγών κι έχουν περιορίσει κατά τα 2/3 το εμπορικό έλλειμμα των αγροτικών προϊόντων –δηλαδή κάτω από το 1 δισ. ευρώ έναντι 3 δισ. ευρώ που ήταν στην αρχή της οικονομικής κρίσης. Η έξοδος της ελληνικής οικονομίας από την κρίση και η μεγάλη αναπτυξιακή πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα προϋποθέτει την αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα σε νέες βάσεις και με νέες σύγχρονες αντιλήψεις.

 

Πως μπορούν να αξιοποιηθούν οι επιδοτήσεις που προβλέπει η ΚΑΠ, την διαχείριση των οποίων ανέλαβε η Τράπεζα Πειραιώς;

Τα περίπου 19 - 20 δις. ευρώ της νέας ΚΑΠ κατά την προσεχή επταετία, μπορούν να συμβάλλουν με σύνθετες κινήσεις στην αναγέννηση του αγροτικού τομέα. Είναι βέβαιον ότι η αγροτική πολιτική όπως σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ από το ΥΠΑΑΤ στηρίζει τη Συμβολαιακή Γεωργία/Κτηνοτροφία (ομάδες παραγωγών κλπ) ενισχύοντας τους συμβολαιοποιημένους αγρότες.  Έχουμε πλήρη συναίσθηση των ευθυνών μας απέναντι στον αγροτικό κόσμο, αφού μετά την απόκτηση της ΑΤΕBank είμαστε εκ των πραγμάτων οι αποκλειστικοί αρωγοί του χώρου της αγροτικής οικονομίας.  Η στήριξη αυτή επεκτείνεται ακόμα και στην τροφοδοσία, με τα προιόντα της ελληνικής γης, καταστημάτων λιανικού εμπορίου και μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.


Ποιος είναι ο μηχανισμός διαχείρισης των επιδοτήσεων της νέας ΚΑΠ;

Είναι η GAIA Επιχειρείν ΑΕ - εταιρία που πρόσφατα προκρίθηκε και ανέλαβε το έργο- ως φορέα συντονισμού, διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων στα πλαίσια λειτουργίας της ΚΑΠ 2014 - 2020. Το αντικείμενο της είναι η εξυπηρέτηση καταβολής ενισχύσεων σε πάνω από 750.000 δικαιούχους αγροτικών επιδοτήσεων που κατ έτος θα ξεπερνούν τα 2,2 δις. Ευρώ. Η εργασία αυτή θα διεκπεραιώνεται μέσα από 90 Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) σε όλη την χώρα. 


Τι είναι η
GAIA Επιχειρείν;

Η GAIA Επιχειρείν ΑΕ είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας για τη δημιουργία μιας ευρύτερης συμμαχίας στρατηγικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Στο μετοχικό κεφάλαιο της GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε συμμετέχουν περισσότερες από 40 ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών και συνεταιριστικών οργανώσεων του πρωτογενούς τομέα, ο χρηματοπιστωτικός και τεχνολογικός τομέας. Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα ως βασικός μέτοχος, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΕΞΕΛΙΞΗ A.E. Επίσης συμμετέχει και η NeuroPublic A.E, που είναι μια καινοτομική και διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε είναι ο Δρ. Κανέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.


Τι σημαίνει για τον όμιλο της Πειραιώς η εμπλοκή της στην αγροτική οικονομία;

Για την Τράπεζα Πειραιώς ο πρωτογενής τομέας έχει εκτιμηθεί ότι αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας.  Η προσπάθειά μας ενέχει δυναμική και βελτιώνεται συνεχώς με την ειλικρινή σύνθεση των απόψεων αλλά και των υποδείξεων όλων των εμπλεκόμενων. Φορείς όπως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ΟΓΑ, ο ΕΛΓΑ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΠΑΣΕΓΕΣ είναι τμήματα και ενότητες της μεγάλης εικόνας της αγροτικής οικονομίας και η συνεργασία μαζί τους προάγει ποσοτικά και ποιοτικά το συμφέρον των αγροτών και των κτηνοτρόφων.


Τι συμβαίνει με τα «κόκκινα δάνεια» των αγροτών;

Εχει δημιουργηθεί μια λανθασμένη αντίληψη αναφορικά με τις μεγάλες υποθήκες γης που βαρύνουν τα ακίνητα των αγροτών και συχνά αναφέρονται ως μείζον ζήτημα. Είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς δεν χρηματοδοτεί τους αγρότες με κριτήριο την υποθήκη τους στη γή. Τα Συμβολαιακά Προγράμματα δεν το απαιτούν καν. Από την πρώτη στιγμή, η διαπίστωσή μας από την μετακίνηση των δανείων από την παλαιά ATEBank  είναι ότι οι υποθήκες ήταν δυσανάλογες ως προς το ύψος των δανείων που είχαν στην ΑΤΕ και αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας παλιάς πρακτικής της Τράπεζας αυτής που ενέγραφε νέες υποθήκες χωρίς να εξαλείφει προηγούμενα βάρη για δάνεια, που εν τω μεταξύ είχαν εξοφληθεί από τους  δανειολήπτες. Επαναλαμβάνω ότι η Πειραιώς δεν απαιτεί προσημείωση για τη Συμβολαιακή, ενώ αναλάβαμε και πρωτοβουλίες που τελικώς κατέληξαν σε νομοθετική ρύθμιση ώστε τα ενεργά βάρη στα ακίνητα των αγροτών, όπου αυτά υπήρχαν, να μην ξεπερνούν το 120% του υπολοίπου των δανείων του κάθε αγρότη.