Από 90 Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) θα εξυπηρετηθούν οι 750.000 δικαιούχοι αγροτικών ενισχύσεων, ύψους 2 δισ. ευρώ ανά έτος

Με 90 Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) σε όλη τη χώρα, η εταιρεία GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, που επελέγη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Φορέας Συντονισμού της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του ΟΣΔΕ 2014-2020, θα εξυπηρετήσει τη μεγάλη πλειοψηφία των 750.000 δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων, οι οποίες θα ανέλθουν σε περίπου 2 δισ. ευρώ ανά έτος.

 

Την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής του Φορέα Συντονισμού για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) 2014-2020, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αθ. Τσαυτάρη.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς προσπάθειας για τη δημιουργία μιας ευρύτερης συμμαχίας στρατηγικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Η σύμπραξη του παραγωγικού κλάδου, που μετοχικά εκπροσωπείται στη GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε από Συνεταιριστικές Οργανώσεις του πρωτογενούς τομέα, αλλά και του χρηματοπιστωτικού και τεχνολογικού τομέα, που επίσης εκπροσωπούνται στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας, δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για μια νέα πορεία δυναμικής και ποιοτικής ανάπτυξης του αγροτικού τομέα της χώρας.

Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις γνωρίζουν καλά και αποτυπώνουν τις ανάγκες του παραγωγού, εναρμονίζοντάς τες, στους στόχους και στις δυνατότητες της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς.

Η Τράπεζα Πειραιώς, που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα ως βασικός μέτοχος, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΕΞΕΛΙΞΗ A.E, είναι, ως διάδοχος της πρώην ΑΤΕbank, η μοναδική τράπεζα με στρατηγική κατεύθυνση και έντονη δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα, και είναι αρωγός κάθε υγιούς αναπτυξιακής δραστηριότητας.

Η NeuroPublic A.E, ως καινοτομική και διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής, δημιουργεί τις συνθήκες για την παραγωγική αξιοποίηση των σύγχρονων εξελίξεων της τεχνολογίας και των επιστημονικών πρακτικών στον αγροτικό τομέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε στελεχώνεται από καταξιωμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο τους. Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο κ. Κανέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος ο κ. Αντωνιάδης Χριστόδουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ της Τράπεζας Πειραιώς και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Το Δίκτυο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, καλύπτει όλη την επικράτεια σε 90 γεωγραφικά σημεία από τα οποία οι αγρότες μπορούν να εξυπηρετηθούν. Τα 90 ΚΕΑ παρέχουν ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες για κάθε δραστηριότητα του αγροτικού τομέα (ενημέρωση, δικτύωση, εκπαίδευση, ενισχύσεις, επιδοτήσεις και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, λογιστική και οικονομική παρακολούθηση, ευφυής γεωργία, δημιουργία επενδυτικών σχεδίων κ.α.).

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθ. Τσαυτάρη, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ πιστοποιήθηκε ως ο μοναδικός Φορέας Συντονισμού του έργου υποβοήθησης των αγροτών για τη συμπλήρωση και την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ για δικαιώματα καλλιέργειας/εκτροφής. Η εν λόγω πιστοποίηση είναι επταετούς διάρκειας με ετήσια αξιολόγηση.

Με την τεχνογνωσία της, την εμπειρία, το ευρύ δίκτυο, το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές που διαθέτει, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. εξασφαλίζει τόσο στον φορέα ανάθεσης όσο και στους αγρότες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.