Στην Τράπεζα Πειραιώς πορευόμαστε προς ένα βιώσιμο αύριο για όλους, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας κριτήρια Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG), ενώ παράλληλα παραμένουμε στην αιχμή της πρωτοπορίας και στον αγροτικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε μια μίνι σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Βιώσιμη Γεωργία, Βιώσιμος Πλανήτης» που παρουσιάζει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη. 
Στα εβδομαδιαία επεισόδια της σειράς αναδεικνύονται οι σημαντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή, οι τρόποι αντιμετώπισης των συνεπειών, καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών από Έλληνες αγρότες.

Επεισόδιο 1
Κλιματική Αλλαγή: Θέτοντας το Πρόβλημα – Δείχνοντας την Κατεύθυνση των Λύσεων


Το πρώτο επεισόδιο με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή: Θέτοντας το Πρόβλημα – Δείχνοντας την Κατεύθυνση των Λύσεων» ορίζει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και τον αντίκτυπο της στην γεωργική παραγωγή. Παράλληλα, αναδεικνύει και την κατεύθυνση των λύσεων με έμφαση στην έννοια της «αειφορίας».


Επεισόδιο 2
Προστασία της Αγροτικής Παραγωγής, Μετριασμός και Προσαρμογή


Στο δεύτερο επεισόδιο με τίτλο «Προστασία της Αγροτικής Παραγωγής, Μετριασμός και Προσαρμογή» αναδεικνύεται πως ο αγρότης μπορεί να μετριάσει το κλιματικό του αποτύπωμα, να προσαρμοστεί στα ακραία φαινόμενα και να θωρακιστεί αποτελεσματικά απέναντί τους.


Επεισόδιο 3
Ευφυής Γεωργία


Στο τρίτο επεισόδιο με τίτλο «Ευφυής Γεωργία», οι αγρότες ξεναγούνται στο έξυπνο αγρόκτημα της νέας εποχής και παρουσιάζεται η ευφυής γεωργία και τα συστήματα της γεωργίας ακριβείας, ο απαραίτητος εξοπλισμός που χρειάζεται και τα οικονομικά οφέλη για τους παραγωγούς.


Επεισόδιο 4
Ο λόγος στον Έλληνα παραγωγό - το ελληνικό σταφύλι


Στο τέταρτο επεισόδιο με τίτλο «Ο λόγος στον Έλληνα παραγωγό - το ελληνικό σταφύλι», εστιάζει στο πώς το κλίμα και οι θερμοκρασίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα και τη στρεμματική απόδοση και πώς ο παραγωγός μπορεί να σταθεί απέναντι στις νέες ακραίες συνθήκες που φέρνει η κλιματική κρίση.


Επεισόδιο 5
Ο λόγος στον Έλληνα παραγωγό – Το φυστίκι Αιγίνης


Στο πέμπτο επεισόδιο με τίτλο «Ο λόγος στον Έλληνα παραγωγό - “Το φυστίκι Αιγίνης”» στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Ελάτεια, γίνεται αναφορά στα θέματα γεωργίας του άνθρακα και παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο έλληνας αγρότης προσεγγίζει πρακτικά το θέμα.