ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια) Αντιπροσωπευόμενα από την Τράπεζα Πειραιώς

Α/Κ Αvτιπροσώπευσης Διαχείρισης Διαθεσίμων / Λήψη Διαβίβαση

Α/Κ Αvτιπροσώπευσης Διαχείρισης Διαθεσίμων / All in Pricing

Α/Κ Αvτιπροσώπευσης Διαχείρισης Διαθεσίμων / Standard Pricing

Α/Κ Ομολογιακά Αvτιπροσώπευσης / Λήψη Διαβίβαση

Α/Κ Ομολογιακά Αvτιπροσώπευσης / All in Pricing

Α/Κ Ομολογιακά Αvτιπροσώπευσης / Standard Pricing

Α/Κ Μικτά Αvτιπροσώπευσης / Λήψη Διαβίβαση

Α/Κ Μικτά Αvτιπροσώπευσης / All in Pricing

Α/Κ Μικτά Αvτιπροσώπευσης / Standard Pricing

Α/Κ Μετοχικά Αvτιπροσώπευσης / Λήψη Διαβίβαση

Α/Κ Μετοχικά Αvτιπροσώπευσης / All in Pricing

Α/Κ Μετοχικά Αvτιπροσώπευσης / Standard Pricing

Α/Κ Ειδικού Τύπου Αντιπροσωπευσης / Λήψη Διαβίβαση

Α/Κ Ειδικού Τύπου Αντιπροσωπευσης / All in Pricing

Α/Κ Ειδικού Τύπου Αντιπροσωπευσης / Standard Pricing