Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Smart Premium

 

Σας προτείνουμε το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής Smart Premium της ΝΝ Hellas, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για εσάς και συνδέεται με επενδύσεις παρέχοντας καθημερινή εγγύηση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 • Με εφάπαξ καταβολή κεφαλαίου
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Aπό
€10.000
έως
€50.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
 • Το πρόγραμμα παρέχει καθημερινή εγγύηση η οποία ισούται με το 85% της μέγιστης Αξίας του Προσωπικού σας Λογαριασμού (Ιστορικό Υψηλό)
 • Προοπτική αποδόσεων
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • Εφάπαξ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Καθημερινή Εγγύηση 85%
 • Προοπτική Αποδόσεων
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 • Με εφάπαξ καταβολή κεφαλαίου
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Aπό
€10.000
έως
€50.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
 • Το πρόγραμμα παρέχει καθημερινή εγγύηση η οποία ισούται με το 85% της μέγιστης Αξίας του Προσωπικού σας Λογαριασμού (Ιστορικό Υψηλό)
 • Προοπτική αποδόσεων
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • Εφάπαξ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Καθημερινή Εγγύηση 85%
 • Προοπτική Αποδόσεων

Πλεονεκτήματα

Το Smart Premium της ΝΝ Hellas προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό από οφέλη:

 • Καθημερινή Εγγύηση στο 85% της μέγιστης Αξίας του Προσωπικού σας Λογαριασμού (Ιστορικό Υψηλό)
 • Προοπτική Αποδόσεων
 • Δυνατότητα μερικής ή ολικής εξαγοράς με βάση την τρέχουσα αξία του Προσωπικού σας Λογαριασμού και σύμφωνα πάντα με τους κανόνες εξαγοράς που προβλέπονται από το πρόγραμμα
 • Εφαρμογή επενδυτικής στρατηγικής από την NN Hellas, χωρίς να απαιτείται παρακολούθηση από εσάς

Καλύψεις / Παροχές

Το Smart Premium της ΝΝHellas προσφέρει:

 • Εγγυημένο Κεφάλαιο Προγράμματος
  Καθημερινή Εγγύηση που ισούται με το 85% της μέγιστης αξίας που έχει καταγράψει ο Προσωπικός σας Λογαριασμός (Ιστορικό Υψηλό).   

 • Παροχή στη Λήξη
  Καταβάλλεται το μεγαλύτερο μεταξύ:
  • Της Αξίας του Προσωπικού Λογαριασμού, τη στιγμή εκείνη
  • Του Εγγυημένου Κεφαλαίου Προγράμματος


Σε καμία περίπτωση δεν θα λάβετε ποσό μικρότερο από το Εγγυημένο Κεφάλαιο Προγράμματος

Διάρκεια

Επιλέγετε τη διάρκεια του προγράμματος από 15 έως 25 χρόνια. Η ηλικία σας στη λήξη του προγράμματος δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 85 έτη.

 • ηλικία Λήπτη: από 18 έως 70 ετών
 • ηλικία Ασφαλισμένου : από 0 έως 70 ετών

Καταβολή Ασφαλίστρων

H καταβολή του ασφαλίστρου βασικής κάλυψης γίνεται εφάπαξ κατά την έναρξη του συμβολαίου.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με:

 • χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού σας
 • χρέωση της πιστωτικής κάρτας σας

Πως θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους του προγράμματος Smart Premium της ΝΝ Hellas και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων,στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.