ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ PERSONAL BANKING

Στο Personal Banking μπορείτε να εξοικονομείτε χρήματα πραγματοποιώντας τις τραπεζικές σας συναλλαγές
και χρησιμοποιώντας τα προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς.

Υπολογίστε τι κερδίζετε, πραγματοποιώντας τις τακτικές τραπεζικές συναλλαγές σας
ΝΑΙ ΟΧΙ Αριθμός Ετήσιο
όφελος σε €
Αποστολή και λήψη εμβασμάτων μέσω ταμείου καταστήματος
Αποστολή εμβασμάτων μέσω winbank
Επιταγές
Πάγιες εντολές
Εντολές πληρωμής
Υπολογίστε τι κερδίζετε, αποκτώντας τις κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς
ΝΑΙ ΟΧΙ Αριθμός Ετήσιο
όφελος σε €
Πιστωτική κάρτα Miles & More MasterCard Gold

Πιστωτική κάρτα Πειραιώς Visa Gold

Προπληρωμένη κάρτα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Prepaid Reloadable Card
Υπολογίστε τι κερδίζετε από μεμονωμένες τραπεζικές εργασίες
ΝΑΙ ΟΧΙ Ποσά σε € Ετήσιο
όφελος σε €
Στεγαστικό δάνειο για την αγορά, ανέγερση/ ανακαίνιση/επισκευή ακινήτου ή την αγορά οικοπέδου
Προσωπικό δάνειο για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών
Ανοικτό προσωπικό δάνειο (ποσό για αναλήψεις μετρητών και αγορές με τη Χρεωστική Κάρτα Visa Debit)
Κόστος εξέτασης αιτήματος Προγράμματος Μεταφοράς υπολοίπου
Αμοιβαία Κεφάλαια
Σύνδεση στη winbank
Ακολουθεί το ετήσιο οικονομικό όφελος που έχετε ως πελάτης του
Personal Banking της Τράπεζας Πειραιώς
1.

Τραπεζικές Συναλλαγές :

0
2.

Τραπεζικά Προϊόντα :

0
3.

Άλλες Υπηρεσίες και Προϊόντα :

0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
0

Για να μάθετε περισσότερα

«Τα στοιχεία υπολογισμού είναι ενδεικτικά και βασίζονται στο ισχύον ειδικό, για τους πελάτες Personal Banking, τιμολόγιο της Τράπεζας. Ουδεμία ευθύνη υπέχει η Τράπεζα για τη μη ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο παρόν. Τυχόν ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των πελατών και της Τράπεζας υπερισχύουν του παρόντος. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς το ειδικό τιμολόγιο των πελατών Personal Banking. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος παρόντος εργαλείου για οποιαδήποτε χρήση. Κάθε πληροφορία ή παραπομπή που εμπεριέχεται στο παρόν αποσκοπεί στην κατά το δυνατό ακριβέστερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των χρηστών. Ωστόσο η Τράπεζα δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη ανανέωση των πληροφοριών, που εμπεριέχονται στο παρόν».