Κανάλια Είσπραξης Επιχειρήσεων

Εισπράξεις από κάρτες
μέσω epay POS

Επιλέξτε τη λύση epay POS που σας ταιριάζει, είτε διαθέτετε φυσικό κατάστημα, είτε μετακινείστε συνεχώς, είτε έχετε e-shop, είτε δέχεστε πληρωμές μέσω τηλεφώνου ή μέσω αρχείων.

Εισπράξεις από κανάλια
πώλησης της Τράπεζας

Μέσα από το Portal Easypay.gr, από τα Μηχανήματα Easypay τα οποία βρίσκονται στο χώρο της Τράπεζας, την πλατφόρμα winbank.gr , καθώς επίσης και από την εφαρμογή Easypay app για smartphones και tablets.

Συνεργαστείτε
με την Τράπεζα μας

Προωθήστε προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς στους πελάτες σας. Με το Εναλλακτικό Δίκτυο Συνεργατών Extranet και το Δίκτυο (e-Market).

Εισπράξεις οφειλών μέσω
διατραπεζικού συστήματος

Εισπράξτε τακτικές οφειλές από μεγάλο αριθμό πληρωτών με το σύστημα DIASDEBIT.

Ειδικές
υπηρεσίες

Μαζικές Χρεώσεις Καρτών μέσω Αρχείου, Ειδικές υπηρεσίες e-business και Λύσεις e-goverment.