Προθεσμιακή Κατάθεση "Πειραιώς Μέγας ΥΠΕΘΑ"

ΠΡΟΪΟΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Π/Κ – Α/Κ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συνδυασμός προθεσμιακής κατάθεσης 6μηνης ή12μηνης διάρκειας και επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια*

80% -20%

1,00%
Στη λήξη της προθεσμιακής.
 • Νόμισμα: Ευρώ
 • Ελάχιστο ποσό κατάθεσης: €10.000
 • Επιλογή μεταξύ Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ
 • Φορολόγηση τόκων: σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα φορολογίας εισοδήματος (σήμερα 15%)
 • Δυνατότητα προεξόφλησης για όλο το ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης με κόστος που ορίζεται στους όρους του προϊόντος
 • Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους όρους των προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς
 • Δυνατότητα ρευστοποίησης των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων οποιαδήποτε στιγμή


70% -30%


1,20%

*Η προθεσμιακή κατάθεση “Μέγας ΥΠΕΘΑ” αφορά σε όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτησή της είναι ο δικαιούχος να είναι ο α΄ δικαιούχος της προθεσμιακής κατάθεσης.

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Δικαιούχοι

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπάγεται σε ένα εκ των τεσσάρων Γενικών Επιτελείων (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό (μόνιμοι και συμβασιούχοι) που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και υπάγεται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) ή εργάζεται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Μέλη οικογενειών (σύζυγοι, τέκνα, γονείς) του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού και του εν υπηρεσία πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Απόστρατοι Αξιωματικοί - Υπαξιωματικοί και συνταξιούχοι (μόνιμοι ή επί συμβάσει) πολιτικοί υπάλληλοι των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Μέλη των οικογενειών (σύζυγοι, τέκνα, γονείς) των εν ζωή ή/ και των αποθανόντων εν αποστρατεία στελεχών που υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • Μέλη των ορφανικών οικογενειών (σύζυγοι και τέκνα) των θανόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών
 • Εθνοφύλακες (αφορά σε προσωπικό εφεδρείας, το οποίο επανδρώνει τις Μονάδες Εθνοφυλακής)