Κάρτα προνομίων ΥΠΕΘΑ

Με την κάρτα προνομιών ΥΠΕΘΑ προσφέρεται:

Έκπτωση 10% για αγορές από τα καταστήματα ATTICA DEPARTMENT STORES
Έκπτωση στην ενοικίαση οχήματος ή την αγορά μεταχειρισμένου οχήματος μέσω της AVIS


Οι αναλυτικοί όροι των εκπτώσεων περιγράφονται στην επιστολή (δείγμα επιστολής).

*Το εύρος τιμολόγησης εξαρτάται από το σκοπό, το ποσό και το ποσοστό χρηματοδότησης του ακινήτου. Τίθεται κατώτερο όριο επιτοκίου ίσο με το εκάστοτε άθροισμα IRS (σταθερό επιτόκιο διατραπεζικής αγοράς) αντίστοιχης διάρκειας σταθερού επιτοκίου πλέον περιθωρίου 2,50%.

Το εύρος τιμλόγησης εξαρτάται από το σκοπό , το ποσό και το ποσοστό χρηματοδότησης του ακινήτου. Τίθεται κατώτερο όριο περιθωρίου ίσο με 2,00%.