Στηρίζουμε τη δράση
“Astypalea: a smart & sustainable island” με «πράσινες» χρηματοδοτήσεις

Στην Τράπεζα Πειραιώς ενσωματώνοντας τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, έχουμε θέσει στο επίκεντρο της στρατηγικής μας την υποστήριξη επιχειρηματικών δράσεων και επενδύσεων που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και στηρίζουν την Ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε έμπρακτα τη δράση της Ελληνικής Κυβέρνησης “Astypalea: a smart & sustainable island”, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στη μετατροπή της Αστυπάλαιας στο πρώτο «έξυπνο και πράσινο» νησί.

Αποκλειστικά για τους ιδιώτες μόνιμους κατοίκους του νησιού και τις επιχειρήσεις με έδρα στο νησί, προσφέρουμε «πράσινη» χρηματοδότηση με προνομιακή τιμολόγηση και ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος (αυτοκίνητο, μηχανή, ποδήλατο, πατίνι).

Ενημερωθείτε για τη δράση Astypalea: a smart & sustainable island

Προσφέρουμε «πράσινη» χρηματοδότηση με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους, στους μόνιμους κατοίκους της Αστυπάλαιας, για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος (αυτοκίνητο, μηχανή, ποδήλατο, πατίνι) με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Ποσό χρηματοδότησης
 • - 1.500 έως €40.000 για αγορά αυτοκινήτου (έως 80% του ποσού του προτιμολογίου/προσφοράς του προμηθευτή)

  - 1.500 έως €20.000 για τους λοιπούς σκοπούς (έως 100% του ποσού του προτιμολογίου/προσφοράς του προμηθευτή)

 • Διάρκεια αποπληρωμής έως 7 έτη ανάλογα με το ποσό
 • Προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο σήμερα 4,95%(πλέον εισφ. του Ν. 128/75 σήμερα 0,6%)
 • Χωρίς δαπάνες εξέτασης αιτήματος

Παράδειγμα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ): 5,69%, για ποσό δανείου €6.000, διάρκεια αποπληρωμής 36 μήνες, μηδενικές δαπάνες και επιτόκιο 4,95% που αποτελείται από το άθροισμα του Βασικού Επιτοκίου Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ), σήμερα 11,10%+ (- 6,15%) περιθώριο, αναπροσαρμοζόμενου με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Η αναπροσαρμογή του μπορεί να διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών σε ποσοστό +0,5. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, σήμερα 0,6%.

Οι πελάτες, μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, που επιθυμούν να ενημερωθούν για τους όρους της χρηματοδότησης μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς ή να καλέσουν στο 210 32 88 000.

Προσφέρουμε στις Μικρές επιχειρήσεις και τους Ελεύθερους Επαγγελματίες που έχουν έδρα και λειτουργούν στην Αστυπάλαια, χρηματοδότηση για την αγορά ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων προς ιδιόχρηση ή ενοικίαση (αυτοκίνητο, μηχανή, ποδήλατο), με ειδικούς όρους και προνόμια:

 • Ποσό χρηματοδότησης 1.500 έως €60.000 (έως 80% του ποσού του προτιμολογίου/προσφοράς του προμηθευτή)
 • Διάρκεια αποπληρωμής έως 6 έτη
 • Προνομιακό επιτόκιο και
 • Μειωμένα έξοδα

Οι πελάτες, επιχειρήσεις του νησιού, που επιθυμούν να ενημερωθούν για τους όρους της χρηματοδότησης μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς ή να καλέσουν στο 210 32 88 000.