Τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών easypay εξυπηρετούν πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς για πληρωμές, καταθέσεις και άλλες συναλλαγές με την εισαγωγή μετρητών.