Ηλεκτρονική διαχείριση επιταγών

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει την ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Επιταγών μέσω της winbank, αυτοματοποιώντας τη διαδικασία είσπραξης και βελτιστοποιώντας τη διαχείριση της ρευστότητας της επιχείρησής σας.

Η υπηρεσία «Ηλεκτρονική Διαχείριση Επιταγών» απευθύνεται σε επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν μεγάλο όγκο επιταγών ως μέσο πληρωμής επί πιστώσει, για την είσπραξη των απαιτήσεων από τους πελάτες τους.

Η πίστωση του ποσού των επιταγών, είτε αφορά σε επιταγές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς είτε εκδόσεως τρίτης Τράπεζας, πραγματοποιείται στο λογαριασμό όψεως που τηρεί η επιχείρηση στην Τράπεζα Πειραιώς.

Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας:

  • Αυτοματοποίηση της διαδικασίας είσπραξης απαιτήσεων
  • Ηλεκτρονική διαχείριση των επιταγών με δυνατότητα καταχώρησης εντολών για την εκάστοτε επιταγή
  • Δυνατότητα online παρακολούθησης του συνολικού πιστωτικού υπολοίπου του χαρτοφυλακίου των Επιταγών μέσω της winbank
  • Άντληση στοιχείων από το ιστορικό εκκαθαρισμένων ή και άληκτων επιταγών
  • Πίστωση του λογαριασμού όψεως της επιχείρησης, με την εκκαθάριση της εκάστοτε επιταγής

Οφέλη για την επιχείρηση:

  • Αναλυτική πληροφόρηση εικόνας και status επιταγών
  • Ευκολία και ευελιξία
  • Εξοικονόμηση κόστους διαχείρισης καθώς η εταιρεία απαλλάσσεται από την καθημερινή παρακολούθηση των επιταγών
  • Βελτιστοποίηση διαχείρισης ρευστότητας
  • Ασφάλεια