Δόσεις και Προεξόφληση Μέσω epay POS

Στην Τράπεζα Πειραιώς ανεξαρτήτως του είδους της συνεργασίας και του τερματικού που έχετε στη διάθεσή σας, έχετε τη δυνατότητα να δέχεστε πληρωμές με δόσεις στο φυσικό ή στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

Τι προσφέρει η υπηρεσία

Με την ενεργοποίηση του προγράμματος δόσεων το ποσό της πρώτης δόσης θα πιστώνεται στο λογαριασμό σας την επόμενη εργάσιμη μέρα (οι επόμενες δόσεις θα πιστώνονται κάθε μήνα τη γενέθλια ημερομηνία της συναλλαγής).

Για να αποκτήσετε μεγαλύτερη ρευστότητα μπορείτε να αιτηθείτε για το πρόγραμμα Αυτόματης Προεξόφλησης Δόσεων. Το πρόγραμμα αυτό σας παρέχει μεγάλη ευελιξία με μικρό κόστος, το οποίο κρατείται τη στιγμή εκκαθάρισης της συναλλαγής. Το ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση της συναλλαγής αποδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον λογαριασμό σας.

Από τη στιγμή που επιλέξετε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα Αυτόματης Προεξόφλησης Δόσεων όλες οι συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με δόσεις θα προεξοφλούνται μέχρι να καλυφθεί το πιστωτικό όριο προεξόφλησης που σας έχει χορηγηθεί.

Πλεονεκτήματα από τη χρήση της υπηρεσίας για την επιχείρηση

  • Διατήρηση ρευστότητας - είσπραξη του ποσού της συναλλαγής την επόμενη εργάσιμη μέρα, έτσι , με χαμηλό κόστος, η επιχείρηση απολαμβάνει άμεση πίστωση (αφορά την προεξόφληση δόσεων).
  • Αύξηση πωλήσεων - οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε παρόμοια προγράμματα φαίνεται ότι πραγματοποιούν ικανοποιητικό ποσοστό του τζίρου τους μέσω αυτών των υπηρεσιών καθώς ο καταναλωτής διευκολύνεται στην εξόφληση μίας συναλλαγής μεγάλου κόστους, που σε άλλη περίπτωση δεν θα πραγματοποιούσε με εφάπαξ χρέωση.
  • Πλεονέκτημα έναντι ανταγωνισμού - ο καταναλωτής επιλέγει να πραγματοποιεί μια υψηλού κόστους συναλλαγή σε κατάστημα/e-shop που του δίνει τη δυνατότητα δόσεων

Προσφέρετε και εσείς στους πελάτες σας τη διευκόλυνση των δόσεων στις συναλλαγές τους και αποκτήστε ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές σας.